ads

Ads

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ.

10/23/2023 01:08:00 pm

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ.


        ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಸಾಕು ಅಹಂ ಎನ್ನುವುದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೀನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಅಹಂಭಾವ ಕಡಿಮೆಯೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥನಿಗೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. 


         ಬ್ರಾಹ್ಮಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥನಿಗೆ, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ, ಸಾಕಾರ ತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲೇ ನಂಬುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ.  ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನಿರಾಕಾರವೊಂದೇ ಸತ್ಯ. ಸಾಕಾರ ತತ್ತ್ವ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದರು.


          ಆಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಗಾದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇನು ದೇವರು ಇರುತ್ತಾನೆಯೇ? ಮಣ್ಣಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ. 

ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಎಂದೇಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿ. ಅದು ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿ.  ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಭಗವಂತ.  

         ತನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡದಿರುತ್ತಾನೇನು? ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮೂಲಕ ಪೂಜಿಸುವುದು ತನಗೆ ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆ ಬಗೆಯ ಪೂಜೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಸಂತೃಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ. 


       ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೇ ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೋ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆ‌ ಕೊಟ್ಟು ಅಹಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.


        ಆಗ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥನ ಅಹಂಭಾವವವೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲು ತನಗೇನು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ? ತಾನೇನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಯೇ? ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಜತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಬರೀ ನಿರಾಕಾರವನ್ನಷ್ಟೇ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ, ಬಳಿಕ ಸಾಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದ.


       ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಹಂಭಾವವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಬರೀ ತಮ್ಮ ಮೊನಚಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ.


 ಸಂಗ್ರಹ - ಶಿವಾನಂದ ಗೊಂಬಿ

ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಾಧನಗಳು.

10/19/2023 07:00:00 am

ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಾಧನಗಳು:


         ಭಗವಂತ ಹಾಗೂ ನಾವು ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನದ ಪರದೆಯಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ದೂರವಾಯಿತೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಲ್ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ   ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೂರವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ, ಹಠಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ ಮುಂತಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಇದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ದೂರವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೆಳೆಯ ಲೂಬಹುದು. ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವು ಸುಲಭವಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನರಹಿತನಾಗಿ ಅನನ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಶರಣಹೋಗುವದು, ಭಗವಂತನವರಾಗಿ ಇರುವದು, ಭಗವಂತನ ಹೊರತಾಗಿ ಏನೂ ಕಾಣದಿರುವದು ಹಾಗೂ ಸರ್ವತ್ರ ಭಗವ ದಸ್ತಿತ್ವವೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವದು. ಇಂಥ ಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡುವದು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡುವದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವು ಬೇಗನೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಗುರ್ವಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ, ಅಭಿಮಾನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಂಟುಕಟ್ಟಿಟ್ಟು, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾವದೇ ನೆಪಹೇಳದೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದೂ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಂತರ ಹತ್ತಿರ ಕೇವಲ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವರ ಉಪದೇಶದಿಂದ, ಸಹವಾಸದಿಂದ ಅಭಿಮಾನವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

   

         ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತದೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕಾರವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೌಪೀನಧಾರಿಗಳಾಗಿ, “ಹೇ ಭಗವಂತನೆ"  ನೀನು ನನಗೆ ಭೆಟ್ಟಿಯಾದಾಗಲೇ ಏಳುತ್ತೇನೆ”  ಎಂಬ ನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಕಠಿಣವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರವೆಂದರೆ, ಸಹವಾಸದಿಂದ ಭಕ್ತಿನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು, ಭಗವಂತನ ಗುಣವರ್ಣನೆ ಓದುವದು, ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವದು, ಅವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡುವದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವದು, ಈ ರೀತಿ ಅವನ ಅಖಂಡಸಹವಾಸ ಹೊಂದುವದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಭಗವತ್ಸೇವೆಯು  ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಸಂಲಗ್ನವಾಗುವದು. ನಾನು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಲಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವಿಷಯದ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಭಗವಂತನದಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಾಗದೆ ವಿಷಯದಸೇವೆ ಎಂಬುವದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ನಾನು ವಿಷಯದ ಗುಲಾಮನಾದೆನು. ವಿಷಯಗಳ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ನಾನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲೇ? ನಾವು ಒಡೆತನದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಸಂತ, ಭಗವಂತ ಇವರು ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ ಕೊಡುವವರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹತ್ತಿರ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇಡಿದೆವೆಂದರೆ  ರಾಮನ ಹತ್ತಿರ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಜೋಳಿಗೆ ಬೇಡಿದಷ್ಟೇ ಹುಚ್ಚುತನದ್ದಾಗುವದಿಲ್ಲವೆ? ನಾವು ಸೇವೆಯ ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವೆಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿರಬೇಕು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದವೆಂದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  *ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ*  

  

 ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವ ವಿಷಯವು ದೂರವಾಗಬೇಕೆಂಬ ತಳಮಳವು ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ತುತ್ತದೆಯೋ ಅವರ ಸಾಧನೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ.

Sri guru charitra in English - Parayana - Chapter -1

10/18/2023 10:25:00 pm

 Sri guru charitra in English - Parayana - Chapter -1

Chapter - 1

Shri Ganeshaya Namaha


Shri Saraswattyai Namaha


Shri Gurubhyo Namaha


ShriPada Shri Vallabha Shri Nrisimha Saraswati Dattatreya Gurubhyo Namaha


Suklam Baradharam Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam |

PrasannaVadanam Dhyaayet Sarva Vighnopa Shantaye ||


         O Ganapati! Salutations. For the devotees who pray and worship you with Trikarana Suddhi', you grant all wishes and promise protection. Taking it as a responsibility vested upon by Guru to write this holy book named 'Shri Guruleela', am endeavouring to write the details of Shri Dattatreya, the form of ParaBrahma². Extend your pleasant sight upon me and bless that no obstacles are encountered.


Saraswati Namstubhyam Varade Kaamarupini |

Vidyaarambham Karishyaami! Siddhirbhavatu Me Sadaa ||


       Mother! Goddess Saraswati! You are the queen of learning. You are the one who confers all education. You are the Goddess who dwells in every living being in the form of intellect. Trying to write this virtuous Holy book named 'Shri Guruleela' for the sake of promoting SatGuru Datta, for the welfare of the universe, to safeguard of justice, will play the pen as you make me play. This is your responsibility; your meaning, your words. Feeling of 'my-ness' in me has perished long time ago. So, everything is in your control.Sadaa Nimba Vrikshasya Moolaadi Vaasaat! Sudhasravinam Tiktamapya Priyantam ||

Tarum Kalpavrikshaadhikam Saadhayantam! Namaameeswaram Sadgurum Sainatham ||        Obeisance to Samartha Sadguru Sainath. Lord Sai! Having put my vision on your lotus feet, have thought of writing the details of incarnations of Dattatreya naming the Holy book 'Shri Guruleela'. Have thought of writing, receiving favour from You who are the absolute incarnation of Dattatreya. Wishing that you confer your tender, compassionate sight and provide knowledge and make all people walk in the flower-filled path of absoluteness filled through this holy book.


         The greatness of Shri Nrisimha Saraswaty Swamy in Gandharvanagar has become famous world over and people from even far off places came, obtained His grace and people who could not get married got married, those who were childless got children, those who were hungry and poor got prosperity, and those who were diseased got good health.


        A Brahmin named "Namadharaka" has started for Ganugapur to earnestly visit the lotus feet of Shri Nrisimha Saraswati Swami. Despite being very enthusiastic about seeing the Gurudev, he is worrisome in his heart.


        Taking the name of Shri Nrisimha Saraswati Swamy, he prayed : "Swamy Nrisimha! Why not my difficulties are vanishing just as others difficulties when Your name is chanted? If my sins are the reason for this, why isn't Your name, which destroys all the sins, wiping them away? Vedas and Smritis say that Guru Himself is the incarnation of the Trio of Gods Brahma, Vishnu and Shiva. It is famed that Guru can grant just by a mere thought and in this Kaliyug Shri Nrisimha Saraswati is such Guru. Then why is it not being proved in my case? Why am I unable to focus my devotion on You? It is not fair to say that the time has not yet come to favour me by You, who are capable of everything. It is true that I have not served You in the past, thinking You are my only refuse. How will it be a gift if granted only after serving? Even a king saves those who are born in his country. You should save me at least for the reason that my ancestors have served You with no desires. It seems that You are angry with me. It may be fair to one like You, but it is not fair in the case of feeble people like me. Mistakes that I have committed must be the reason. Being ignorant, it is natural for me to commit mistakes. Please however favour Your compassionate looks at me and save me. I have no other saviour than You. Where is your kindness, O gracious merciful Lord?"


        In this way he pleaded Shri Nrisimha Saraswati Swami with tears. He rested under a tree at a distance as he fainted. Immediately he got a dream. He saw in the dream, a yogi with plaited hair, tiger skin wearing a garment of bark. He also felt as if the yogi had blessed him placing his hand on the head. Even after waking up from the sleep, the dream, the yogi, and the feeling have been reeling in his memory. Praying to the same yogi's form, then he entered Gandharvapuram.


Om Shri Dattatreya Guravey Namaha


Om ShriPada Swaminey Namaha 


Om Shri Nrisimha Saraswattyai Namaha


ShriPada Shri Vallabha Shri Nrisimha Saraswati Dattatreya Gurubhyo Namaha


(completion of first chapter)


(Those who regularly do paaraayana of 1st and 2nd chapters will obtain favour and union with Guru)

ಪರನಿಂದೆ, ವಿದ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ದೂರಮಾಡುತ್ತವೆ.

10/17/2023 02:54:00 pm

ಪರನಿಂದೆ, ವಿದ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ದೂರಮಾಡುತ್ತವೆ.

       ಪರನಿಂದೆಯಂಥ ಪಾಪವಿಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಪಾಠವು ಬಹಳ ಅನುಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ . ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖವಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಪರನಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನೆಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ? ಅಂದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಯಿತು? ನಿಂದೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ದೂಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ದೂಷಿತಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ದುಷ್ಕರ್ಮವೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರನಿಂದೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪರನಿಂದೆ  ಮಧುರವೆನಿಸುತ್ತದೋ ಅವರು ತಮಗೆ ಭಗವಂತನು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರವಿರುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಖಾರವು ಖಾರವೆನಿಸಿದರೆ, ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಇಳಿಯತೊಡಗಿದ್ದರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವಂತೆ, ಪರನಿಂದೆಯು ಮಧುರವೆನಿಸದಂತಾಯಿತಂದರೆ ದೇವರು ಹತ್ತಿರ ಬರತೊಡಗಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುವದೋ, ಅವರು ಪರನಿಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಾಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು  ಭಗವಂತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದೋಷಗಳ ಬೀಜಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವಗುಣಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು.

     

         ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳು ನಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬರುತ್ತವೆಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಬಾಧಕವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವದಾದರೊಂದು ಉತ್ತಮವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ದೋಷಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಸಂಗತಿ ಲಭಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ದೋಷಗಳೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಸಂತಸಂಗತಿಯ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಭಾವತಃ ತನ್ನ ದೋಷ ಬೆಳೆಸುವದರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದರಿಂದಲೇ ಜೀವನವು ಸುಖಮಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವತದ ದೋಷ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

         

        ವಿದ್ಯೆಯು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ . ವಾರಕರಿಪಂಥದಲ್ಲಿಯ ದಡ್ಡಜನರು ವಿಠಲ, ವಿಠಲ  ಅನ್ನುತ್ತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಂದುವರು, ಆದರೆ ಜಾಣರು ಪರಮಾರ್ಥದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಅರಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಾಮು ಹಾಗೂ ಉತ್ತತ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಥಿಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವವರೆಗೂ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಪುಸ್ತಕೀಯ ಜ್ಞಾನದ ಪರ್ಯವಸಾನವು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡಲೇ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿರಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರಿ. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಆನಂದಮಯ, ಪ್ರೇಮಮಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಸ್ಮರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

    • ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ-


--@--ನಿಂದೆಯು  ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.--@--

ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಣೆವು ನೃತ್ಯ

10/16/2023 08:09:00 am
ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಣೆವು ನೃತ್ಯThird Incarnation of lord Dattatreya | Om Sri Dattatreyaaya Namaha

10/15/2023 06:36:00 pm

 Third Incarnation of lord Dattatreya | Om Sri Dattatreyaaya Namaha

Third Incarnation of lord Dattatreya | Om Sri Dattatreyaaya Namaha


Om Sri Dattatreyaaya Namaha

          Pleased by the tapas of atri and anasuya, Datta appeared and conferred a boon that he would get adopted to them. Anasuya then said to swamy " swamy, you have given would that you will get adopted. But I would not be satisfied unless you are born in my womb." Datta din thought to established is divine appearance on earth forever showed his form of Dattatreya and blessed them.


       This Dattatreya appeared in the month of kartika, second day of the waning fortnight on a Friday, under mrigasira star, at the time of sunrise.


On this day, Datta should be offered arghya thrice, sugarcane should be offered in oblation and food should be offered to sages.

Guru-the lover of devotees | Guru parampara

10/11/2023 09:00:00 am
Guru-the lover of devotees.
Guru-the lover of devotees.
Guru Is God

      Guru is God. Of course, there is a lot of difference between the Guru and the Gods we worship. We vow to give or do something to the Gods, pray to them and worship them. They fulfill our desires and we feel satisfied, But the Gods fulfill only our worldly desires which again involves us in karma and prolong our worldly desires and miseries.

        🔹 Guru is not like this. He gives what is permanent. We need not even go to him and beg him. He fulfills the desires of his devotees even before they are asked. He knows what is in the minds of his devotees - their desires, aspirations, intentions and purpose of their becoming his devotees and also everything else. Whatever the devotee desires in his mind, he more than fulfills them. He makes the devotee to feel that he has had enough of such petty things, and to plead with him not to fulfill all his desires.

       🔹 Guru ends all desires. He makes the devotee understand what he should desire and what he should not. If the is excessively attached to anything he makes him leave it. He frees him from his narrow and selfish love and makes him love more and more people and finally everyone equally. At this stage he leaves him free to show his love and affection to whomsoever he wants and in whichever way he wants.

        ▪️ Whatever Guru does is always for the good of the devotees. If they do not become good and loving easily he will not mind scolding and hurting
their feelings and even punishing them to bring them to the right path. Afterwards, like a grafted tree, they change their ways completely and become totally transformed.

     🔹  Guru is All-powerfull. He can do anything-get things done even by a corpse, which has to be cremated the next morning. Guru makes one
undergo lot of difficulties and sufferings in the beginning. Afterwards he makes him totally forget all the sufferings he underwent and live in joy and bliss. How could one who is not at all hungry relish and enjoy good foo Guru knows how to keep his devotee in joy and happiness.

        ▪️ The devotee should also have intense love for his Guru. He should be strong in his conviction that he wants only the Guru and nothing else. That is real devotion for the Guru. If one's devotion for the Guru is only for getting his worldly desires then that devotion becomes 'Adulterated Devotion'. It is like marrying a barren woman and desiring progeny.

The Life-force Related To Sexual vital Fluid.

10/11/2023 08:00:00 am
The Life-force Related To Sexual vital Fluid

The Life-force Related To Sexual vital Fluid.


         A spiritual aspirant and prospective meditator on the life-force should further understand how the life-force exists and works within the body. By the metabolic routines, the food consumed is transformed through nine successive stages: 1) Juice, 2) blood, 3) flesh; 4) fat; 5) bone; 6) marrow; 7) sexual vital fluid; 8) energy particles coated with vital fluid; and 9) bio-magnetism, these all evolve from one another in the above order.


        From marrow, vital fluid is formed and from this the life-energy particles are attracted and isolated. The major portion of marrow in human beings is the brain. Until the age of physical maturity, a greater portion of the sexual vital fluid and life-force particles remain in the brain. After maturity when the vital fluid becomes surplus, gradually it comes down and is stored in the sex glands. Until maturity the working centre of the life-force is in the brain. As the vital fluid gets sufficiently stocked in the sex glands, simultaneously the life-force particles are also intensified there.


        At this juncture one more natural secret is to be understood. By the self-rotative force of the Earth, heavier things are drawn inwards, towards the centre, and lighter things are thrown out towards the periphery. Therefore, unless held by a proper chemical fluid all the free energy particles are thrown away from the Earth. The life-force particles in living beings also come under this same principle. The sexual vital fluid is the wonderful chemical compound which is able to hold a certain quantity of life-force particles. Thus, wherever sexual vital fluid is stored, there the life-force is intensified. Although the life-force particles are pervading the entire physical body, the working centre of its circulation remains in the brain up to maturity, i.e. age 12 or so. After that age, the working centre is gradually changed to the sex gland, which in Yogic terminology is called "Mooladhar".


       In fact, after maturity both places, brain as well as Mooladhar will be working centres. But according to one's method of living and behaviour, one center may work predominantly. For humanitarians, research scholars and spiritual aspirants invariably the brain will be the main working center of life-force. For others the center will be in the sexual glands. For progress in spiritual development and to do meditation on the life-force, the working centre should be shifted to the head by a master who is well-trained and experienced in energy meditation.


more information related keywords:

"sexual energy"

"how to increase sexual energy"

"sexual energy healing"Ramayana | Questions and answers About the Ramayana.

10/11/2023 07:00:00 am

Here are 50 questions and answers about the Ramayana, one of the great epics of Indian literature and mythology:


1. What is the Ramayana?

- The Ramayana is an ancient Indian epic that narrates the life and adventures of Lord Rama.


2. Who is the author of the Ramayana?

- Sage Valmiki is traditionally credited as the author of the Ramayana.


3. In which language was the original Ramayana composed?

- The original Ramayana was composed in Sanskrit.


4. How many chapters are there in the Ramayana?

- The Ramayana consists of 24,000 verses organized into seven books or Kandas.


5. What is the significance of the name "Rama"?

- The name "Rama" means "one who pleases" and signifies Lord Rama's role as an embodiment of dharma (righteousness).


6. Who is Lord Rama's father?

- Lord Rama's father is King Dasharatha of Ayodhya.


7. Who is Lord Rama's mother?

- Lord Rama's mother is Queen Kaushalya.


8. Who is Lord Rama's wife?

- Lord Rama's wife is Sita.


9. Who is Lord Rama's loyal devotee and companion?

- Lord Hanuman is Lord Rama's loyal devotee and companion.


10. What is the name of Lord Rama's brother who accompanied him in his exile?

- Lord Rama's younger brother who accompanied him in exile is Lakshmana.


11. Who is the main antagonist in the Ramayana?

- Ravana, the demon king of Lanka, is the main antagonist in the Ramayana.


12. How does Ravana's ten heads symbolize his character?

- Ravana's ten heads symbolize his great intelligence and knowledge but also his arrogance and ego.


13. Who kidnapped Sita and took her to Lanka?

- Ravana kidnapped Sita and took her to Lanka.


14. What is the significance of Lord Rama's exile to the forest?

- Lord Rama's exile to the forest represents his commitment to fulfill his father's promise and his dedication to dharma.


15. How did Lord Rama build a bridge to Lanka?

- Lord Rama, along with his army of monkeys and bears, built a bridge to Lanka using floating rocks and stones.


16. Who played a key role in helping Lord Rama locate Sita in Lanka?

- Hanuman played a key role in helping Lord Rama locate Sita in Lanka by leaping across the ocean.


17. What is the name of the epic battle fought between Lord Rama and Ravana's forces?

- The epic battle fought between Lord Rama and Ravana's forces is known as the "Battle of Lanka."


18. How did Lord Rama ultimately defeat Ravana?

- Lord Rama defeated Ravana by using a divine arrow given to him by Lord Shiva.


19. What happened to Sita after her rescue from Lanka?

- After her rescue, Sita underwent an Agni Pariksha (trial by fire) to prove her purity and was reunited with Lord Rama.


20. What is the significance of Lord Rama's return to Ayodhya?

- Lord Rama's return to Ayodhya is celebrated as Diwali, the Festival of Lights, symbolizing the triumph of light over darkness.


21. Who authored the Sundara Kanda in the Ramayana?

- The Sundara Kanda, the fifth book of the Ramayana, narrating Hanuman's journey to Lanka, is authored by Valmiki.


22. What is the moral lesson of the Ramayana?

- The Ramayana teaches the importance of dharma, righteousness, and devotion to duty.


23. Who was the sage who cursed Ravana, leading to his downfall?

- Sage Narada is said to have cursed Ravana, foretelling his downfall at the hands of a human.


24. Who were Lord Rama's sons?

- Lord Rama's sons were Lava and Kusha.


25. How did Lord Rama react when he learned that Sita was pregnant during her captivity in Lanka?

- Lord Rama asked Sita to undergo the Agni Pariksha to prove her chastity.


26. What is the significance of the Ram Setu (Adam's Bridge) in Indian mythology?

- The Ram Setu is believed to be the bridge built by Lord Rama to reach Lanka, and it holds great religious significance in Hinduism.


27. What is the moral of the story of Lord Rama and the squirrel?

- The story of Lord Rama and the squirrel teaches that every small effort in the service of the divine is valued.


28. Who was the king of monkeys who helped Lord Rama in his quest to rescue Sita?

- Sugriva, the king of monkeys, helped Lord Rama in his quest to rescue Sita.


29. What are the names of Lord Rama's loyal followers who helped in the search for Sita?

- Hanuman, Angad, Nala, and Jambavan were among Lord Rama's loyal followers who helped in the search for Sita.


30. What is the significance of the Golden Deer in the Ramayana?

- The Golden Deer, an illusion created by Ravana, led to Sita's abduction and the unfolding of the epic's events.


31. Who was the sage who advised Lord Rama during his exile and battle against Ravana?

- Sage Vishwamitra advised Lord Rama during his exile and later blessed him with divine weapons.


32. How did Lord Rama demonstrate his gratitude to Hanuman for his loyalty?

- Lord Rama embraced Hanuman and said that anyone who worshiped Hanuman would be blessed by him.


33. Who was the sage who narrated the Ramayana to Lord Rama's sons, Lava and Kusha?

- Sage Valmiki narrated the Ramayana to Lord Rama's sons, Lava and Kusha.


34. What are the three primary teachings of Lord Rama in the Ramayana?

- Lord Rama teaches the importance of dharma (righteousness), devotion to duty, and adherence to truth.


35. What is the name of Ravana's sister who advised him to return Sita to Lord Rama?

- Ravana's sister, Shurpanakha, advised him to return Sita to Lord Rama to avoid destruction.


36. What is the significance of the monkey army in the Ramayana?

- The monkey army symbolizes unity, strength, and unwavering devotion to Lord Rama.


37. Who is Lord Rama's loyal companion in the forest who played a significant role in finding Sita?

- Hanuman, with his extraordinary abilities, played a significant role in finding Sita.


38. What are some famous adaptations of the Ramayana in other cultures and languages?

- The Ramayana has been adapted into various cultures and languages, including the Thai Ramakien, the Indonesian Ramayana, and the Cambodian Reamker.


39. Who is considered the ideal brother in the Ramayana?

- Lord Rama is often considered the ideal brother for his unwavering support and love for his siblings.


40. How is Lord Rama's character described in the Ramayana?

- Lord Rama is described as an embodiment of virtue, righteousness, and moral values.


41. Who is Jatayu, and what role did he play in the Ramayana?

- Jatayu was a noble vulture who tried to rescue Sita from Ravana but was mortally wounded in the process.


42. What is the significance of Lord Rama's bow, the Shiva Dhanush?

- Lord Rama's ability to lift and string the Shiva Dhanush symbolized his divine strength and destiny.


43. How did Lord Rama demonstrate respect for the sage Vasishtha during his exile?

- Lord Rama sought guidance from Sage Vasishtha, showing respect for the wisdom of sages.


44. Who is Vibhishana, and what role did he play in the Ramayana?

- Vibhishana was Ravana's younger brother who switched sides to join Lord Rama's cause.


45. What lesson does the Ramayana teach about the consequences of arrogance and ego?

- The Ramayana emphasizes that arrogance and ego lead to destruction and downfall.


46. Who is Sita's father and how did Lord Rama win her hand in marriage?

- Sita's father is King Janaka. Lord Rama won her hand in marriage by stringing the Shiva Dhanush.


47. What is the significance of Lord Rama's exile lasting for fourteen years?

- The fourteen-year exile is seen as a period of testing and purification for Lord Rama.


48. Who are the parents of Ravana in the Ramayana?

- Ravana's parents are Vishrava (father) and Kaikesi (mother).


49. How did Lord Rama demonstrate his respect for the elderly in the Ramayana?

- Lord Rama respected and sought guidance from elderly sages and leaders, such as Sage Vasishtha and King Guha.


50. Who was the architect of the bridge to Lanka in the Ramayana?

- Nala, a skilled engineer and one of Lord Rama's followers, was the architect of the bridge to Lanka.


      These questions and answers provide a glimpse into the rich narrative and moral teachings of the Ramayana, an epic that continues to inspire people across cultures and generations.

Second incarnation of lord Dattatreya. Om Shri AtriVaradaayaNamaha.

10/10/2023 07:00:00 am

 Second incarnation of lord Dattatreya

Om Shri AtriVaradaayaNamaha

           Maharshi Atri was consuming air on the Mountain Ruksha and was worshipping Yogiraja, the form of knowledge, with severe austere exercise. As a result of that austere exercise of tapas, a divine unbearable brilliance emitted from his head. That brilliance spread to all the universes and made everybody terrified of that. The Trio of Gods appeared in front of Maharshi Atri. Atri then offered arghyam water and prayed to them.


      Atri then asked them "I have been worshipping only one ParaBrahma, how did you three come?"


       The Trinity of Gods then said "We are the glories of single ParaBrahma. There is no difference among us. Difference is only for running the universe. Worship our united form only."


      In the very next moment Yogiraja appeared. He showed Himself with three faces and six arms. He Himself is Atri Varada.


       First day of the waning fortnight of Karthika month on Thursday - Rohini star - Sunrise time.


       He bore Akshamala - string of beads, Kamandala - small water pot, Shoola- Spear, Dhamaruka - small double sided drum, Shankha - Conch, Chakra - Wheel. In this form, the right portion is the form of SatGuru, and the left portion is the form of ParaBrahma.


        Atri varadha should be worshipped on the first day of the waning fortnight in Karthika month. water as arghya should be offered thrice. Bananas should be offered to the deity and should be offered as oblation.

Meditation is a universal practice | How to Deepen meditation practice in the USA.

10/08/2023 12:07:00 pm

Meditation is a universal practice | How to Deepen meditation practice in the USA.

Meditation is a universal practice | How to Deepen meditation practice in the USA.

       Meditation is a universal practice that can be pursued in various ways and settings, including in the United States. Here are steps to help you start or deepen your meditation practice in the USA:


Learn About Meditation:

Start by learning about meditation. There are many books, online courses, and resources available that introduce different meditation techniques and philosophies. Explore various types of meditation, such as mindfulness, transcendental meditation, loving-kindness meditation, and more, to find what resonates with you.


Find a Suitable Location:

Choose a quiet and comfortable place where you can meditate without distractions. It could be a room in your home, a corner of your bedroom, or a peaceful spot in a nearby park. Creating a dedicated space for meditation can help establish a routine.


Set a Regular Schedule:

Consistency is key to a successful meditation practice. Decide on a regular time to meditate each day. Whether it's in the morning, during a lunch break, or before bedtime, having a fixed schedule can make it easier to integrate meditation into your life.


Select Your Meditation Technique:

Based on your research and personal preferences, choose a meditation technique that suits you. If you're new to meditation, mindfulness meditation is a good place to start. You can always explore other techniques as you progress.


Use Guided Meditations:

If you're new to meditation, guided meditations can be helpful. Many meditation apps and websites offer guided sessions led by experienced instructors. These can provide structure and support as you learn.


Get Comfortable:

Sit or lie down in a comfortable position. You can use a cushion or chair for seated meditation or a yoga mat for lying down. Ensure that your posture is relaxed but alert.


Focus on Your Breath or Chosen Object:

In most meditation techniques, you'll be asked to focus your attention. This can be on your breath, a mantra, a candle flame, or any chosen object. The goal is to anchor your mind and reduce mental chatter.


Observe Without Judgment:

Allow your thoughts and sensations to come and go without judgment. When your mind wanders (as it inevitably will), gently bring your focus back to your chosen point of attention.


Start Gradually:

If you're new to meditation, start with short sessions, such as 5-10 minutes, and gradually increase the duration as you become more comfortable with the practice.


Join a Meditation Group:

In many cities and towns in the USA, you can find meditation groups, centers, or classes. These can be a great way to learn from experienced teachers, meditate with others, and deepen your practice.


Use Meditation Apps:

There are numerous meditation apps available, such as Headspace, Calm, and Insight Timer, that offer guided meditations, timers, and tracking features to help you stay consistent.


Stay Patient and Persistent:

Meditation is a skill that develops over time. Be patient with yourself and acknowledge that it's normal for the mind to wander. The key is to gently bring your attention back to your chosen point of focus.


Seek Guidance:

If you encounter challenges or have specific questions about your meditation practice, consider seeking guidance from experienced meditation teachers or practitioners.


Enjoy the Benefits:

Meditation can bring numerous physical, mental, and emotional benefits, including reduced stress, improved focus, and greater overall well-being. Keep in mind that the benefits may take time to fully manifest, so be consistent in your practice.

Remember that meditation is a personal journey, and there's no one-size-fits-all approach. Explore different techniques, adapt them to your needs, and enjoy the transformative power of this ancient practice in the USA or anywhere else in the world.

First Incarnation of Lord Dattatreya, Om Shri Yogirajaya Namaha

10/08/2023 09:50:00 am

The Sixteen Appearanc or Incarnation of Dattatreya

First Incarnation of Lord Dattatreya

1.Om Shri Yogirajaya Namaha


           Maharshi Atri is supremely wise. According to the orders of Brahma, he married Anasuya Devi, the daughter of Saint Kartha Muni and went to Mountain Ruksha to perform tapas, and did tapas for a son.

Pleased by his tapas, the ParamaShiva appeared as Yogiraja.

        That was the full moon day in the month of Karthika on a Wednesday at the time of sunrise. Datta has to be worshipped as Yogiraja on this day. Coconut should be offered as oblation. Water as arghya should be left from the hand thrice.


Sloka 1. Maayaaguna Vimuktaaya! SarvaLokeshwaraayacha!

Yogirajaya ! Devaaya! Karmanaarghyam Dadaamyaham

KaayenaYatkritam Tatsaryam Shri MadaAdi Guru Yogiraaja Arpanamastu


Sloka 2. Advayaa Nandaroopaaya! YogaMaayaaDharayacha!

Yogiraajaya Devaaya Karmanaarghyam Dadaamyaham Vachasaa Yatkritam Tatsaryam Shri MadaAdi Guru Yogiraaja Arpanamastu!!


Sloka 3. AvyaktaaVyakta roopaaya Nirgunaaya Gunaatmaney Yogiraajaaya Devaaya Karmanaarghyam Dadaamyaham!!

ManasaaYatkritam Tatsarvam Shrimadaadi Guru Yogiraajaarpanamastu!!

Kaayena Yatkritam Karma! VachasaaYatkritam Mayaa ManasaaYatkrita mestu Yogiraajaarpanamastu!!!

ads

ads 728x90 B
Powered by Blogger.