ads

Ads

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ.

10/23/2023 01:08:00 pm

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ.


        ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಸಾಕು ಅಹಂ ಎನ್ನುವುದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೀನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಅಹಂಭಾವ ಕಡಿಮೆಯೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥನಿಗೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. 


         ಬ್ರಾಹ್ಮಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥನಿಗೆ, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ, ಸಾಕಾರ ತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲೇ ನಂಬುಗೆ ಜಾಸ್ತಿ.  ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ನಿರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನಿರಾಕಾರವೊಂದೇ ಸತ್ಯ. ಸಾಕಾರ ತತ್ತ್ವ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದರು.


          ಆಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಗಾದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇನು ದೇವರು ಇರುತ್ತಾನೆಯೇ? ಮಣ್ಣಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ. 

ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಎಂದೇಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿ. ಅದು ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿ.  ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಭಗವಂತ.  

         ತನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡದಿರುತ್ತಾನೇನು? ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮೂಲಕ ಪೂಜಿಸುವುದು ತನಗೆ ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆ ಬಗೆಯ ಪೂಜೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಸಂತೃಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ. 


       ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೇ ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೋ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆ‌ ಕೊಟ್ಟು ಅಹಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.


        ಆಗ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥನ ಅಹಂಭಾವವವೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲು ತನಗೇನು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ? ತಾನೇನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಯೇ? ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಜತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಬರೀ ನಿರಾಕಾರವನ್ನಷ್ಟೇ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ, ಬಳಿಕ ಸಾಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದ.


       ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಹಂಭಾವವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಬರೀ ತಮ್ಮ ಮೊನಚಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ.


 ಸಂಗ್ರಹ - ಶಿವಾನಂದ ಗೊಂಬಿ

ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಾಧನಗಳು.

10/19/2023 07:00:00 am

ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಾಧನಗಳು:


         ಭಗವಂತ ಹಾಗೂ ನಾವು ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನದ ಪರದೆಯಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ದೂರವಾಯಿತೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಲ್ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ   ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೂರವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ, ಹಠಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ ಮುಂತಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಇದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ದೂರವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೆಳೆಯ ಲೂಬಹುದು. ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವು ಸುಲಭವಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನರಹಿತನಾಗಿ ಅನನ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಶರಣಹೋಗುವದು, ಭಗವಂತನವರಾಗಿ ಇರುವದು, ಭಗವಂತನ ಹೊರತಾಗಿ ಏನೂ ಕಾಣದಿರುವದು ಹಾಗೂ ಸರ್ವತ್ರ ಭಗವ ದಸ್ತಿತ್ವವೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವದು. ಇಂಥ ಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡುವದು, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡುವದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವು ಬೇಗನೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಗುರ್ವಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ, ಅಭಿಮಾನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಂಟುಕಟ್ಟಿಟ್ಟು, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾವದೇ ನೆಪಹೇಳದೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದೂ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಂತರ ಹತ್ತಿರ ಕೇವಲ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವರ ಉಪದೇಶದಿಂದ, ಸಹವಾಸದಿಂದ ಅಭಿಮಾನವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

   

         ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತದೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕಾರವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೌಪೀನಧಾರಿಗಳಾಗಿ, “ಹೇ ಭಗವಂತನೆ"  ನೀನು ನನಗೆ ಭೆಟ್ಟಿಯಾದಾಗಲೇ ಏಳುತ್ತೇನೆ”  ಎಂಬ ನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಕಠಿಣವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರವೆಂದರೆ, ಸಹವಾಸದಿಂದ ಭಕ್ತಿನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು, ಭಗವಂತನ ಗುಣವರ್ಣನೆ ಓದುವದು, ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವದು, ಅವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡುವದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವದು, ಈ ರೀತಿ ಅವನ ಅಖಂಡಸಹವಾಸ ಹೊಂದುವದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಭಗವತ್ಸೇವೆಯು  ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಸಂಲಗ್ನವಾಗುವದು. ನಾನು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಲಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವಿಷಯದ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಭಗವಂತನದಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಾಗದೆ ವಿಷಯದಸೇವೆ ಎಂಬುವದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ನಾನು ವಿಷಯದ ಗುಲಾಮನಾದೆನು. ವಿಷಯಗಳ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ನಾನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲೇ? ನಾವು ಒಡೆತನದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಸಂತ, ಭಗವಂತ ಇವರು ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ ಕೊಡುವವರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹತ್ತಿರ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇಡಿದೆವೆಂದರೆ  ರಾಮನ ಹತ್ತಿರ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಜೋಳಿಗೆ ಬೇಡಿದಷ್ಟೇ ಹುಚ್ಚುತನದ್ದಾಗುವದಿಲ್ಲವೆ? ನಾವು ಸೇವೆಯ ಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವೆಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿರಬೇಕು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದವೆಂದರೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  *ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ*  

  

 ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವ ವಿಷಯವು ದೂರವಾಗಬೇಕೆಂಬ ತಳಮಳವು ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ತುತ್ತದೆಯೋ ಅವರ ಸಾಧನೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ.

ಪರನಿಂದೆ, ವಿದ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ದೂರಮಾಡುತ್ತವೆ.

10/17/2023 02:54:00 pm

ಪರನಿಂದೆ, ವಿದ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ದೂರಮಾಡುತ್ತವೆ.

       ಪರನಿಂದೆಯಂಥ ಪಾಪವಿಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಪಾಠವು ಬಹಳ ಅನುಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ . ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುಃಖವಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಪರನಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನೆಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ? ಅಂದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಾಯಿತು? ನಿಂದೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ದೂಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ದೂಷಿತಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ದುಷ್ಕರ್ಮವೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪರನಿಂದೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪರನಿಂದೆ  ಮಧುರವೆನಿಸುತ್ತದೋ ಅವರು ತಮಗೆ ಭಗವಂತನು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರವಿರುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಖಾರವು ಖಾರವೆನಿಸಿದರೆ, ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಇಳಿಯತೊಡಗಿದ್ದರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವಂತೆ, ಪರನಿಂದೆಯು ಮಧುರವೆನಿಸದಂತಾಯಿತಂದರೆ ದೇವರು ಹತ್ತಿರ ಬರತೊಡಗಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುವದೋ, ಅವರು ಪರನಿಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಾಮಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು  ಭಗವಂತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದೋಷಗಳ ಬೀಜಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವಗುಣಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು.

     

         ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳು ನಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬರುತ್ತವೆಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಬಾಧಕವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವದಾದರೊಂದು ಉತ್ತಮವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ದೋಷಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಸಂಗತಿ ಲಭಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ದೋಷಗಳೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಸಂತಸಂಗತಿಯ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಭಾವತಃ ತನ್ನ ದೋಷ ಬೆಳೆಸುವದರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದರಿಂದಲೇ ಜೀವನವು ಸುಖಮಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವತದ ದೋಷ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

         

        ವಿದ್ಯೆಯು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ . ವಾರಕರಿಪಂಥದಲ್ಲಿಯ ದಡ್ಡಜನರು ವಿಠಲ, ವಿಠಲ  ಅನ್ನುತ್ತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಂದುವರು, ಆದರೆ ಜಾಣರು ಪರಮಾರ್ಥದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಅರಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಾಮು ಹಾಗೂ ಉತ್ತತ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಥಿಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವವರೆಗೂ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಪುಸ್ತಕೀಯ ಜ್ಞಾನದ ಪರ್ಯವಸಾನವು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡಲೇ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿರಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರಿ. ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಆನಂದಮಯ, ಪ್ರೇಮಮಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಸ್ಮರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

    • ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ-


--@--ನಿಂದೆಯು  ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.--@--

ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಣೆವು ನೃತ್ಯ

10/16/2023 08:09:00 am
ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಣೆವು ನೃತ್ಯThird Incarnation of lord Dattatreya | Om Sri Dattatreyaaya Namaha

10/15/2023 06:36:00 pm

 Third Incarnation of lord Dattatreya | Om Sri Dattatreyaaya Namaha

Third Incarnation of lord Dattatreya | Om Sri Dattatreyaaya Namaha


Om Sri Dattatreyaaya Namaha

          Pleased by the tapas of atri and anasuya, Datta appeared and conferred a boon that he would get adopted to them. Anasuya then said to swamy " swamy, you have given would that you will get adopted. But I would not be satisfied unless you are born in my womb." Datta din thought to established is divine appearance on earth forever showed his form of Dattatreya and blessed them.


       This Dattatreya appeared in the month of kartika, second day of the waning fortnight on a Friday, under mrigasira star, at the time of sunrise.


On this day, Datta should be offered arghya thrice, sugarcane should be offered in oblation and food should be offered to sages.

Guru-the lover of devotees | Guru parampara

10/11/2023 09:00:00 am
Guru-the lover of devotees.
Guru-the lover of devotees.
Guru Is God

      Guru is God. Of course, there is a lot of difference between the Guru and the Gods we worship. We vow to give or do something to the Gods, pray to them and worship them. They fulfill our desires and we feel satisfied, But the Gods fulfill only our worldly desires which again involves us in karma and prolong our worldly desires and miseries.

        🔹 Guru is not like this. He gives what is permanent. We need not even go to him and beg him. He fulfills the desires of his devotees even before they are asked. He knows what is in the minds of his devotees - their desires, aspirations, intentions and purpose of their becoming his devotees and also everything else. Whatever the devotee desires in his mind, he more than fulfills them. He makes the devotee to feel that he has had enough of such petty things, and to plead with him not to fulfill all his desires.

       🔹 Guru ends all desires. He makes the devotee understand what he should desire and what he should not. If the is excessively attached to anything he makes him leave it. He frees him from his narrow and selfish love and makes him love more and more people and finally everyone equally. At this stage he leaves him free to show his love and affection to whomsoever he wants and in whichever way he wants.

        ▪️ Whatever Guru does is always for the good of the devotees. If they do not become good and loving easily he will not mind scolding and hurting
their feelings and even punishing them to bring them to the right path. Afterwards, like a grafted tree, they change their ways completely and become totally transformed.

     🔹  Guru is All-powerfull. He can do anything-get things done even by a corpse, which has to be cremated the next morning. Guru makes one
undergo lot of difficulties and sufferings in the beginning. Afterwards he makes him totally forget all the sufferings he underwent and live in joy and bliss. How could one who is not at all hungry relish and enjoy good foo Guru knows how to keep his devotee in joy and happiness.

        ▪️ The devotee should also have intense love for his Guru. He should be strong in his conviction that he wants only the Guru and nothing else. That is real devotion for the Guru. If one's devotion for the Guru is only for getting his worldly desires then that devotion becomes 'Adulterated Devotion'. It is like marrying a barren woman and desiring progeny.

The Life-force Related To Sexual vital Fluid.

10/11/2023 08:00:00 am
The Life-force Related To Sexual vital Fluid

The Life-force Related To Sexual vital Fluid.


         A spiritual aspirant and prospective meditator on the life-force should further understand how the life-force exists and works within the body. By the metabolic routines, the food consumed is transformed through nine successive stages: 1) Juice, 2) blood, 3) flesh; 4) fat; 5) bone; 6) marrow; 7) sexual vital fluid; 8) energy particles coated with vital fluid; and 9) bio-magnetism, these all evolve from one another in the above order.


        From marrow, vital fluid is formed and from this the life-energy particles are attracted and isolated. The major portion of marrow in human beings is the brain. Until the age of physical maturity, a greater portion of the sexual vital fluid and life-force particles remain in the brain. After maturity when the vital fluid becomes surplus, gradually it comes down and is stored in the sex glands. Until maturity the working centre of the life-force is in the brain. As the vital fluid gets sufficiently stocked in the sex glands, simultaneously the life-force particles are also intensified there.


        At this juncture one more natural secret is to be understood. By the self-rotative force of the Earth, heavier things are drawn inwards, towards the centre, and lighter things are thrown out towards the periphery. Therefore, unless held by a proper chemical fluid all the free energy particles are thrown away from the Earth. The life-force particles in living beings also come under this same principle. The sexual vital fluid is the wonderful chemical compound which is able to hold a certain quantity of life-force particles. Thus, wherever sexual vital fluid is stored, there the life-force is intensified. Although the life-force particles are pervading the entire physical body, the working centre of its circulation remains in the brain up to maturity, i.e. age 12 or so. After that age, the working centre is gradually changed to the sex gland, which in Yogic terminology is called "Mooladhar".


       In fact, after maturity both places, brain as well as Mooladhar will be working centres. But according to one's method of living and behaviour, one center may work predominantly. For humanitarians, research scholars and spiritual aspirants invariably the brain will be the main working center of life-force. For others the center will be in the sexual glands. For progress in spiritual development and to do meditation on the life-force, the working centre should be shifted to the head by a master who is well-trained and experienced in energy meditation.


more information related keywords:

"sexual energy"

"how to increase sexual energy"

"sexual energy healing"Ramayana | Questions and answers About the Ramayana.

10/11/2023 07:00:00 am

Here are 50 questions and answers about the Ramayana, one of the great epics of Indian literature and mythology:


1. What is the Ramayana?

- The Ramayana is an ancient Indian epic that narrates the life and adventures of Lord Rama.


2. Who is the author of the Ramayana?

- Sage Valmiki is traditionally credited as the author of the Ramayana.


3. In which language was the original Ramayana composed?

- The original Ramayana was composed in Sanskrit.


4. How many chapters are there in the Ramayana?

- The Ramayana consists of 24,000 verses organized into seven books or Kandas.


5. What is the significance of the name "Rama"?

- The name "Rama" means "one who pleases" and signifies Lord Rama's role as an embodiment of dharma (righteousness).


6. Who is Lord Rama's father?

- Lord Rama's father is King Dasharatha of Ayodhya.


7. Who is Lord Rama's mother?

- Lord Rama's mother is Queen Kaushalya.


8. Who is Lord Rama's wife?

- Lord Rama's wife is Sita.


9. Who is Lord Rama's loyal devotee and companion?

- Lord Hanuman is Lord Rama's loyal devotee and companion.


10. What is the name of Lord Rama's brother who accompanied him in his exile?

- Lord Rama's younger brother who accompanied him in exile is Lakshmana.


11. Who is the main antagonist in the Ramayana?

- Ravana, the demon king of Lanka, is the main antagonist in the Ramayana.


12. How does Ravana's ten heads symbolize his character?

- Ravana's ten heads symbolize his great intelligence and knowledge but also his arrogance and ego.


13. Who kidnapped Sita and took her to Lanka?

- Ravana kidnapped Sita and took her to Lanka.


14. What is the significance of Lord Rama's exile to the forest?

- Lord Rama's exile to the forest represents his commitment to fulfill his father's promise and his dedication to dharma.


15. How did Lord Rama build a bridge to Lanka?

- Lord Rama, along with his army of monkeys and bears, built a bridge to Lanka using floating rocks and stones.


16. Who played a key role in helping Lord Rama locate Sita in Lanka?

- Hanuman played a key role in helping Lord Rama locate Sita in Lanka by leaping across the ocean.


17. What is the name of the epic battle fought between Lord Rama and Ravana's forces?

- The epic battle fought between Lord Rama and Ravana's forces is known as the "Battle of Lanka."


18. How did Lord Rama ultimately defeat Ravana?

- Lord Rama defeated Ravana by using a divine arrow given to him by Lord Shiva.


19. What happened to Sita after her rescue from Lanka?

- After her rescue, Sita underwent an Agni Pariksha (trial by fire) to prove her purity and was reunited with Lord Rama.


20. What is the significance of Lord Rama's return to Ayodhya?

- Lord Rama's return to Ayodhya is celebrated as Diwali, the Festival of Lights, symbolizing the triumph of light over darkness.


21. Who authored the Sundara Kanda in the Ramayana?

- The Sundara Kanda, the fifth book of the Ramayana, narrating Hanuman's journey to Lanka, is authored by Valmiki.


22. What is the moral lesson of the Ramayana?

- The Ramayana teaches the importance of dharma, righteousness, and devotion to duty.


23. Who was the sage who cursed Ravana, leading to his downfall?

- Sage Narada is said to have cursed Ravana, foretelling his downfall at the hands of a human.


24. Who were Lord Rama's sons?

- Lord Rama's sons were Lava and Kusha.


25. How did Lord Rama react when he learned that Sita was pregnant during her captivity in Lanka?

- Lord Rama asked Sita to undergo the Agni Pariksha to prove her chastity.


26. What is the significance of the Ram Setu (Adam's Bridge) in Indian mythology?

- The Ram Setu is believed to be the bridge built by Lord Rama to reach Lanka, and it holds great religious significance in Hinduism.


27. What is the moral of the story of Lord Rama and the squirrel?

- The story of Lord Rama and the squirrel teaches that every small effort in the service of the divine is valued.


28. Who was the king of monkeys who helped Lord Rama in his quest to rescue Sita?

- Sugriva, the king of monkeys, helped Lord Rama in his quest to rescue Sita.


29. What are the names of Lord Rama's loyal followers who helped in the search for Sita?

- Hanuman, Angad, Nala, and Jambavan were among Lord Rama's loyal followers who helped in the search for Sita.


30. What is the significance of the Golden Deer in the Ramayana?

- The Golden Deer, an illusion created by Ravana, led to Sita's abduction and the unfolding of the epic's events.


31. Who was the sage who advised Lord Rama during his exile and battle against Ravana?

- Sage Vishwamitra advised Lord Rama during his exile and later blessed him with divine weapons.


32. How did Lord Rama demonstrate his gratitude to Hanuman for his loyalty?

- Lord Rama embraced Hanuman and said that anyone who worshiped Hanuman would be blessed by him.


33. Who was the sage who narrated the Ramayana to Lord Rama's sons, Lava and Kusha?

- Sage Valmiki narrated the Ramayana to Lord Rama's sons, Lava and Kusha.


34. What are the three primary teachings of Lord Rama in the Ramayana?

- Lord Rama teaches the importance of dharma (righteousness), devotion to duty, and adherence to truth.


35. What is the name of Ravana's sister who advised him to return Sita to Lord Rama?

- Ravana's sister, Shurpanakha, advised him to return Sita to Lord Rama to avoid destruction.


36. What is the significance of the monkey army in the Ramayana?

- The monkey army symbolizes unity, strength, and unwavering devotion to Lord Rama.


37. Who is Lord Rama's loyal companion in the forest who played a significant role in finding Sita?

- Hanuman, with his extraordinary abilities, played a significant role in finding Sita.


38. What are some famous adaptations of the Ramayana in other cultures and languages?

- The Ramayana has been adapted into various cultures and languages, including the Thai Ramakien, the Indonesian Ramayana, and the Cambodian Reamker.


39. Who is considered the ideal brother in the Ramayana?

- Lord Rama is often considered the ideal brother for his unwavering support and love for his siblings.


40. How is Lord Rama's character described in the Ramayana?

- Lord Rama is described as an embodiment of virtue, righteousness, and moral values.


41. Who is Jatayu, and what role did he play in the Ramayana?

- Jatayu was a noble vulture who tried to rescue Sita from Ravana but was mortally wounded in the process.


42. What is the significance of Lord Rama's bow, the Shiva Dhanush?

- Lord Rama's ability to lift and string the Shiva Dhanush symbolized his divine strength and destiny.


43. How did Lord Rama demonstrate respect for the sage Vasishtha during his exile?

- Lord Rama sought guidance from Sage Vasishtha, showing respect for the wisdom of sages.


44. Who is Vibhishana, and what role did he play in the Ramayana?

- Vibhishana was Ravana's younger brother who switched sides to join Lord Rama's cause.


45. What lesson does the Ramayana teach about the consequences of arrogance and ego?

- The Ramayana emphasizes that arrogance and ego lead to destruction and downfall.


46. Who is Sita's father and how did Lord Rama win her hand in marriage?

- Sita's father is King Janaka. Lord Rama won her hand in marriage by stringing the Shiva Dhanush.


47. What is the significance of Lord Rama's exile lasting for fourteen years?

- The fourteen-year exile is seen as a period of testing and purification for Lord Rama.


48. Who are the parents of Ravana in the Ramayana?

- Ravana's parents are Vishrava (father) and Kaikesi (mother).


49. How did Lord Rama demonstrate his respect for the elderly in the Ramayana?

- Lord Rama respected and sought guidance from elderly sages and leaders, such as Sage Vasishtha and King Guha.


50. Who was the architect of the bridge to Lanka in the Ramayana?

- Nala, a skilled engineer and one of Lord Rama's followers, was the architect of the bridge to Lanka.


      These questions and answers provide a glimpse into the rich narrative and moral teachings of the Ramayana, an epic that continues to inspire people across cultures and generations.

Second incarnation of lord Dattatreya. Om Shri AtriVaradaayaNamaha.

10/10/2023 07:00:00 am

 Second incarnation of lord Dattatreya

Om Shri AtriVaradaayaNamaha

           Maharshi Atri was consuming air on the Mountain Ruksha and was worshipping Yogiraja, the form of knowledge, with severe austere exercise. As a result of that austere exercise of tapas, a divine unbearable brilliance emitted from his head. That brilliance spread to all the universes and made everybody terrified of that. The Trio of Gods appeared in front of Maharshi Atri. Atri then offered arghyam water and prayed to them.


      Atri then asked them "I have been worshipping only one ParaBrahma, how did you three come?"


       The Trinity of Gods then said "We are the glories of single ParaBrahma. There is no difference among us. Difference is only for running the universe. Worship our united form only."


      In the very next moment Yogiraja appeared. He showed Himself with three faces and six arms. He Himself is Atri Varada.


       First day of the waning fortnight of Karthika month on Thursday - Rohini star - Sunrise time.


       He bore Akshamala - string of beads, Kamandala - small water pot, Shoola- Spear, Dhamaruka - small double sided drum, Shankha - Conch, Chakra - Wheel. In this form, the right portion is the form of SatGuru, and the left portion is the form of ParaBrahma.


        Atri varadha should be worshipped on the first day of the waning fortnight in Karthika month. water as arghya should be offered thrice. Bananas should be offered to the deity and should be offered as oblation.

Meditation is a universal practice | How to Deepen meditation practice in the USA.

10/08/2023 12:07:00 pm

Meditation is a universal practice | How to Deepen meditation practice in the USA.

Meditation is a universal practice | How to Deepen meditation practice in the USA.

       Meditation is a universal practice that can be pursued in various ways and settings, including in the United States. Here are steps to help you start or deepen your meditation practice in the USA:


Learn About Meditation:

Start by learning about meditation. There are many books, online courses, and resources available that introduce different meditation techniques and philosophies. Explore various types of meditation, such as mindfulness, transcendental meditation, loving-kindness meditation, and more, to find what resonates with you.


Find a Suitable Location:

Choose a quiet and comfortable place where you can meditate without distractions. It could be a room in your home, a corner of your bedroom, or a peaceful spot in a nearby park. Creating a dedicated space for meditation can help establish a routine.


Set a Regular Schedule:

Consistency is key to a successful meditation practice. Decide on a regular time to meditate each day. Whether it's in the morning, during a lunch break, or before bedtime, having a fixed schedule can make it easier to integrate meditation into your life.


Select Your Meditation Technique:

Based on your research and personal preferences, choose a meditation technique that suits you. If you're new to meditation, mindfulness meditation is a good place to start. You can always explore other techniques as you progress.


Use Guided Meditations:

If you're new to meditation, guided meditations can be helpful. Many meditation apps and websites offer guided sessions led by experienced instructors. These can provide structure and support as you learn.


Get Comfortable:

Sit or lie down in a comfortable position. You can use a cushion or chair for seated meditation or a yoga mat for lying down. Ensure that your posture is relaxed but alert.


Focus on Your Breath or Chosen Object:

In most meditation techniques, you'll be asked to focus your attention. This can be on your breath, a mantra, a candle flame, or any chosen object. The goal is to anchor your mind and reduce mental chatter.


Observe Without Judgment:

Allow your thoughts and sensations to come and go without judgment. When your mind wanders (as it inevitably will), gently bring your focus back to your chosen point of attention.


Start Gradually:

If you're new to meditation, start with short sessions, such as 5-10 minutes, and gradually increase the duration as you become more comfortable with the practice.


Join a Meditation Group:

In many cities and towns in the USA, you can find meditation groups, centers, or classes. These can be a great way to learn from experienced teachers, meditate with others, and deepen your practice.


Use Meditation Apps:

There are numerous meditation apps available, such as Headspace, Calm, and Insight Timer, that offer guided meditations, timers, and tracking features to help you stay consistent.


Stay Patient and Persistent:

Meditation is a skill that develops over time. Be patient with yourself and acknowledge that it's normal for the mind to wander. The key is to gently bring your attention back to your chosen point of focus.


Seek Guidance:

If you encounter challenges or have specific questions about your meditation practice, consider seeking guidance from experienced meditation teachers or practitioners.


Enjoy the Benefits:

Meditation can bring numerous physical, mental, and emotional benefits, including reduced stress, improved focus, and greater overall well-being. Keep in mind that the benefits may take time to fully manifest, so be consistent in your practice.

Remember that meditation is a personal journey, and there's no one-size-fits-all approach. Explore different techniques, adapt them to your needs, and enjoy the transformative power of this ancient practice in the USA or anywhere else in the world.

First Incarnation of Lord Dattatreya, Om Shri Yogirajaya Namaha

10/08/2023 09:50:00 am

The Sixteen Appearanc or Incarnation of Dattatreya

First Incarnation of Lord Dattatreya

1.Om Shri Yogirajaya Namaha


           Maharshi Atri is supremely wise. According to the orders of Brahma, he married Anasuya Devi, the daughter of Saint Kartha Muni and went to Mountain Ruksha to perform tapas, and did tapas for a son.

Pleased by his tapas, the ParamaShiva appeared as Yogiraja.

        That was the full moon day in the month of Karthika on a Wednesday at the time of sunrise. Datta has to be worshipped as Yogiraja on this day. Coconut should be offered as oblation. Water as arghya should be left from the hand thrice.


Sloka 1. Maayaaguna Vimuktaaya! SarvaLokeshwaraayacha!

Yogirajaya ! Devaaya! Karmanaarghyam Dadaamyaham

KaayenaYatkritam Tatsaryam Shri MadaAdi Guru Yogiraaja Arpanamastu


Sloka 2. Advayaa Nandaroopaaya! YogaMaayaaDharayacha!

Yogiraajaya Devaaya Karmanaarghyam Dadaamyaham Vachasaa Yatkritam Tatsaryam Shri MadaAdi Guru Yogiraaja Arpanamastu!!


Sloka 3. AvyaktaaVyakta roopaaya Nirgunaaya Gunaatmaney Yogiraajaaya Devaaya Karmanaarghyam Dadaamyaham!!

ManasaaYatkritam Tatsarvam Shrimadaadi Guru Yogiraajaarpanamastu!!

Kaayena Yatkritam Karma! VachasaaYatkritam Mayaa ManasaaYatkrita mestu Yogiraajaarpanamastu!!!

Narasimha Avatar | The Man-Lion Incarnation of Lord Vishnu.

9/28/2023 10:20:00 pm

Narasimha Avatar

The Man-Lion Incarnation of Lord Vishnu


           Narasimha Avatar is the fourth of the ten principal incarnations (Dashavatara) of Lord Vishnu in Hinduism. This avatar represents the divine as a half-man, half-lion, and it is associated with the dramatic story of the demon king Hiranyakashipu and his son Prahlada.

Here are the details of the Narasimha Avatar:


Purpose of Narasimha Avatar:

Narasimha Avatar was taken by Lord Vishnu to fulfill several significant objectives:


Defeat of Hiranyakashipu:

        The primary purpose of this incarnation was to defeat the demon king Hiranyakashipu, who had obtained a boon that made him nearly invulnerable. Hiranyakashipu could not be killed by man or beast, indoors or outdoors, day or night, by any weapon, and on any piece of land or in the sky. Lord Vishnu, in his Narasimha form, fulfilled the conditions of this boon by manifesting as a man-lion, appearing at twilight, dragging Hiranyakashipu to the threshold of a courtyard (neither indoors nor outdoors), and using his claws (not a conventional weapon) to defeat him.


Protection of Devotee Prahlada:

         Narasimha Avatar was also taken to protect Prahlada, a devout devotee of Lord Vishnu and the son of Hiranyakashipu. Despite his father's opposition and persecution, Prahlada remained steadfast in his devotion.


Appearance and Attributes:

        Narasimha Avatar is a unique and powerful depiction of Lord Vishnu. In this form, the upper part of his body is human, and the lower part is that of a lion. This hybrid form was specifically chosen to fulfill the conditions of Hiranyakashipu's boon.

         Narasimha is often depicted with a fearsome expression and sharp claws. He is sometimes shown with a gaping, open mouth, which is symbolic of his dramatic emergence from a pillar to defeat Hiranyakashipu.


The Legend of Narasimha Avatar:

         The story of Narasimha Avatar is narrated in the Bhagavata Purana and other Hindu scriptures. According to the legend, Hiranyakashipu was a demon king who had gained immense power through severe penance and had become virtually indestructible due to the boon he received from Lord Brahma.

          Despite his father's tyranny and attempts to eliminate his devotion, Prahlada continued to worship Lord Vishnu. In a fit of rage, Hiranyakashipu challenged Prahlada to prove the existence of Lord Vishnu. Prahlada's unwavering faith and devotion angered his father even more.

          In response to Prahlada's devotion, Lord Vishnu appeared as Narasimha from a pillar in the royal palace, in the twilight hour. This fulfilled all the conditions of Hiranyakashipu's boon. Narasimha then proceeded to defeat Hiranyakashipu in a dramatic battle, tearing him apart with his lion-like claws.

         The story of Narasimha Avatar highlights the triumph of good over evil, the power of devotion, and the divine's willingness to take extraordinary forms to protect its devotees.


Symbolism and Lessons:

Narasimha Avatar symbolizes several important spiritual lessons:


Protection of Devotees: The avatar demonstrates the divine's commitment to protecting its devotees, even in the face of seemingly insurmountable challenges.


Justice: Narasimha's appearance and victory over Hiranyakashipu represent the triumph of justice and the defeat of tyranny and arrogance.


Unique Manifestations: The avatar showcases the diversity and versatility of divine manifestations in Hinduism, where gods can take forms beyond the human.

           Narasimha Avatar is celebrated in Hindu festivals like Narasimha Jayanti and serves as a reminder of the divine's omnipresence and its unwavering support for those who remain devoted and righteous.

Dayamaya Guru Karunamaya Lyrics In Kannada | Dodderi Appaji Songs

9/23/2023 09:26:00 pm

Dayamaya Guru Karunamaya Lyrics In Kannada | Dodderi Appaji Songs


ದಯಾಮಯ ಗುರು ಕರುಣಾಮಯ |

ಕರುಣಾಮಯ ಗುರು ಪ್ರೇಮಾಮಯ || ಪ ||


ಪರಮ ಸ್ವರೂಪನು ತಾನಂತೆ |

ಅರಿಯಲು ಭಕ್ತಿಯು ಬೇಕಂತೆ |

ಒಲಿದರೆ ಪಾವನನವನಂತೆ|

ಸಂಸಾರದ ಭಯ ಅವಗಿಲ್ಲಂತೆ || ೧ ||


ಗುರುವಿಗೆ ಸಮನಾರಿಲ್ಲಂತೆ|

ಗುರು ಪಾದವ ನಂಬಿರಬೇಕಂತೆ |

ದೃಢತೆಯು ತನಗಿರಬೇಕಂತೆ |

ಧೃತಿಗೆಡದೆ ತಾನಿರಬೇಕಂತೆ || ೨ ||


ಪಾಪಿಗೆ ತಾ ಬಹುದೂರಂತೆ |

ದುರ್ಮಾರ್ಗಿಗೆ ಕಾಣನು ಗುರುವಂತೆ |

ಕುಟಿಲರಿಗೋಲಿಯನು ತಾನಂತೆ

ಕುಹಕಿಗೆ ಎಂದೂ ಸಿಗನಂತೆ || ೩ ||


ಜ್ಞಾನವೆ ತನ್ನುಸಿರಾಗಿಹುದು|

ಉಸುರಲು ಪಾವನವಾಗುವುದು |

ಸೇವೆಯೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿಹುದು |

ಗುರು ಕರುಣೆಯೆ ಧನ್ಯನ ಮಾಡುವುದು || ೪ ||


ಶರಣಾಗತರನು ಕಾಯುವನು |

ಪರಮಾನಂದವ ನುಣಿಸುವನು|

ನಿಜ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗುರು ತಲೆ ಬಾಗುವನು |

ಭವ ಜಲಧಿಯ ದಾಂಟಿಸಿ ಕಾಯುವನು || ೫ ||


ನಾ ನೀಯೆಂಬುದನಳಿಯೆಂದಾ |

ಮದ ಮತ್ಸರಗಳ ನೀ ಸುಡು ಎಂದಾ |

ದುರುಳರಿಗೆ ನಾ ದೂರೆಂದಾ|

ದುರಹಂಕಾರಿಗೆ ತಾ ಸಿಗನೆಂದಾ || ೬ ||


ಸದ್ದುರು ದೊರೆವುದು ದುರ್ಲಭವು |

ದೊರೆತರೆ ಜನ್ಮವು ಪಾವನವು |

ಸಾರುತಲಿರುವವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು |

ಗುರು ಪರಮೇಶ್ವರನಹುದೆಂದೂ || ೭ ||


ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ಶ್ರೀ ಗುರುವೆ |

ಚಿನ್ಮಯ ಚಿದ್ಘನ ನೀ ಗುರುವೆ |

ಗುರು ಕನ್ನೇಶ್ವರ ಬಾ ಗುರುವೆ |

ಕರ ಜೋಡಿಸಿ ನಾ ಶಿರ ಬಾಗಿರುವೆ || ೮ ||


YouTube video 👇What are the means of spirituality?

9/21/2023 12:19:00 pm

What are the means of spirituality?


          Spirituality encompasses a wide range of beliefs, practices, and experiences, and different individuals and cultures may approach it in various ways. While there are numerous paths to spirituality, here are some common means and practices associated with spiritual growth and development:


1.Meditation:

        Meditation is a fundamental spiritual practice that involves focused attention, mindfulness, and deep contemplation. It can lead to inner peace, self-awareness, and a connection to the divine or higher consciousness.


2.Prayer:

        Prayer is a means of communicating with the divine or expressing gratitude and intentions. It is a central practice in many religious and spiritual traditions.


3.Yoga:

          Yoga combines physical postures, breath control, and meditation to promote physical, mental, and spiritual well-being. It is an integral part of Hinduism but has gained popularity worldwide for its spiritual benefits.


4.Mindfulness:

       Mindfulness involves being fully present in the moment, observing thoughts and feelings without judgment. It is often associated with Buddhist practices but is secular and widely embraced for its spiritual and psychological benefits.


5.Nature and Solitude:

        Spending time in nature and seeking solitude can be deeply spiritual experiences. They allow individuals to connect with the natural world and their inner selves.


6.Sacred Texts:

       Studying sacred texts, such as the Bible, Quran, Bhagavad Gita, or the teachings of spiritual leaders, is a means of gaining wisdom and spiritual insights.


7.Service and Charity:

        Acts of kindness and service to others are seen as spiritual practices in many traditions. They promote selflessness and compassion.


8.Contemplative Arts:

        Engaging in creative and contemplative arts, such as painting, music, or writing, can be a way to express one's spirituality and connect with the transcendent.


9.Fasting and Ascetic Practices:

        Some spiritual traditions incorporate fasting or ascetic practices as a means of discipline and purification.


10.Community and Rituals:

        Many people find spiritual connection and support through participation in religious or spiritual communities and rituals, such as attending religious services, festivals, or ceremonies.


11.Self-Reflection and Journaling:

       Keeping a journal or engaging in self-reflective practices can help individuals explore their thoughts, emotions, and spiritual experiences.


12.Seeking Spiritual Teachers:

       Some individuals seek guidance and mentorship from spiritual teachers or gurus who can provide insights and practices for spiritual growth.


13.Travel and Pilgrimage:

        Visiting sacred sites or embarking on pilgrimages to places of spiritual significance is a means of deepening one's connection to the divine or seeking enlightenment.


14.Chanting and Mantras:

         Chanting sacred words or mantras is believed to have transformative and purifying effects on the mind and spirit in many traditions.


           It's important to note that spirituality is a highly personal and individual journey. What works for one person may not resonate with another. Many people draw from multiple means of spirituality to create a unique and meaningful path. Additionally, spirituality can be practiced within the framework of organized religions or in a more secular and non-religious context, depending on one's beliefs and inclinations. Ultimately, the goal of spirituality is often to find deeper meaning, purpose, and connection in life.

Dodderi Ashrama Books | Dodderi Appaji Books | Sri Sat Upasi Books

9/21/2023 11:56:00 am

Dodderi Ashrama Books | Dodderi Appaji Books | Sri Sat Upasi Books

Dodderi Ashrama Books | Dodderi Appaji Books | Sri Sat Upasi Books


ಶ್ರೀ ಗುರು ಕನ್ನೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮ, ದೊಡ್ಡೇರಿ (ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ) ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ 

ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಬಯಸುವವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದೆ: 


ಪುಸ್ತಕಗಳು: 

1.ಘನಾನುಭವಸಾರ -150

2.ಘನಾನುಭವಸಾರ-2-108

3.ಗುರು ಕರುಣಾಮೃತ ರಸ -125

4.ಭಗವದಾಮೃತಸಾರ-45

5.ಸುಜ್ಞಾನ ಸಂಪದ್ಭರಿತ -180

6. Wonder of wonders (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)-150

 7.ಶಿವಾನುಗ್ರಹ -225

8.ಮಹದಾಶ್ಚರ್ಯ -135

9. ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಚರಿತ್ರೆ (ಲಘು) -225

10. ಶ್ರೀಗುರುವಾಣಿ ಪರಮಾಮೃತಸಾರ-270

11.ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ದಿವ್ಯಚರಿತ್ರೆ-285

12.ಶ್ರೀಸತ್ ಉಪಾಸಿ ಲೀಲಾಮೃತ. -450

13.In depth of God Experience (English)-250

14.ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ-180

15.ದತ್ತ ಪುರಾಣ.-250

16.ಭಗವದಾಶ್ಚರ್ಯ.-153

17.ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರಮಜ್ಯೋತಿ-225

18. ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಭಾಗವತ-200

19.ಗುರು ಚರಿತ್ರೆ.-160

20.ಗುರು ಚರಿತ್ರೆ(ಲಘು)-10

21.ದತ್ತ ಸಹಸ್ರನಾಮ -20

22.ಪರತತ್ವಾಮೃತ-180

23.ಶ್ರೀಸತ್ ಉಪಾಸಿ ಮಹಿಮಾಮೃತ ವಚನಗಳು- 60

24.ಸ್ವಾನುಭವಸಾರ-162


Pen drive.-270


 ವಿ.ಸೂ: ಈ ಪುಸ್ತಕ/ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಮೇಲಿನ ಪುಸ್ತಕ/ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 7483856652, 9243700597


Dodderi Ashrama books Information contact Number : 8722715685

Sri Guru charitra in kannada - ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಿತ್ರೆ ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ.

9/19/2023 11:13:00 am

Sri Guru charitra in kannada - ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಿತ್ರೆ ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ.


ಲಿಂಗಾಭಟ್ಟ ಪೂಜಾರರು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಗುರುಚರಿತ್ರೆಯ ಪದ್ಯರೂಪ

Video: 

Lyrics :

ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಗಾಧರ ಗುರುಭಕ್ತನಿಗೊಲಿದು ಬಂದನಾ ಶ್ರೀದತ್ತ

ಪರಿಪರಿ ತಾಪವ ಕೇಶವ ಕಳೆಯುತ ನಿಜ ಸುಖವಿತ್ತನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕಂಗೆಡುವ ಬಾಲಕನ ಕಂಡ ಸಿದ್ಧಮುನಿ ಶ್ರೀದತ್ತ

ದುಷ್ಟ ಭಾವನೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಭಜಿಸಿದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯುವನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ನಿಂತು ನುಡಿವ ಯೋಗೀಂದ್ರನಂಘ್ರಯನು ಪಿಡಿದು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ

ಇಂತು ಕರುಣೆಯದು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿತೇ ಪಾಲಿಸು ಪಾಲಿಸು ಶ್ರೀದತ್ತ


ಆಲಿಸು ಕುವರನೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಿತೆಯ ಭವತಾರಕನವ ಶ್ರೀದತ್ತ

ತೇಲುವ ಎಲ್ಲವ ಹಸಿದವನು ಹಿಂಗಿಸಿ ಹರುಷದಿ ಕಾಯುವ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಇವನೇ ದತ್ತನು ಅನಸೂಯಾತ್ಮಜ ವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕ ಶ್ರೀದತ್ತ

ಭವತಿಯ ನೆವದಲಿ ಎಪನ ಮಡದಿಗೆ ಸುತನಾದನು ತಾ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ನಾಮದಿ ಕುಲ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ

ಕಾಪಿಡೆ ನಡೆದನು ಭಾರತ ಜನವನು ಯಾತ್ರೆಯ ನೆವದಿಂ ಶ್ರೀದತ್ತ


ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸುತ್ತಿ ಪತಿತರನು ಪಾವನಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ

ಸಾರ್ಥವಾದ ಗೋಕರ್ಣವ ನೋಡುತ ಕುರವದಿ ನಿಂತನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ಮಂದಮತಿ ಅಂಬಾಕುಮಾರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಾತನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಮಂದವಾಸರದ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆಯ ಮಹಿಮೆಯ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಅಗಸಗೆ ಮುಂದಣ ಜನುಮದಿ ರಾಜ್ಯದ ಭೋಗವನಿತ್ತನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಅಗಲದಂತಿರಲು ವಲ್ಲಭೇಶನ ಸಂಕಟ ಕಳೆದನು ಶ್ರೀ ದತ್ತ


ವಚನದಂತೆ ಅಂಬಾ ಮಾಧವರಿಗೆ ಬಾಲಕನಾದನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಉಚಿತ ಸಮಯ ಬರೆ ನಾಲ್ಕೂ ವೇದದ ಸಾರವ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಅವಳೀತನಯರ ತಾಯಿಗೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ನವ ಸಂವತ್ಸರವಿರೆ ಸನ್ಯಾಸವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು ಶ್ರೀದತ್ತಮೂವತ್ತಬುಧವ ದಾಟಿಬಂದು ತಾಯ್ತಂದೆಯ ನೋಡಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ |

ಆವುದನೆಲ್ಲವ ನೀಡಿ ಹರಸುತ ಪಯಣವ ಬೆಳಸಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಉದರ ಶೂಲೆಯ ವಿಪ್ರನ ಜನ್ಮವನುಳಿಸಿ ಕಾಯ್ದನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಮುದದಿ ಪೂಜಿಸುವ ಸತಿಪತಿಯರನು ಕಂಡು ನಲಿದನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ಸಾಯಂದೇವನ ಸಾವನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಯವನನಂಜಿಸಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ

ಧೈಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಲು ಶಿಷ್ಯನ ಕಳುಹಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಗುಪ್ತವಾಗಿರಲು ಗುರುನಿಂದಕನಿಗೆ ಬೋಧವ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ

ಸುಪ್ತ ಚೇತನವ ಚಾಲಿಪ ಶಕ್ತಿಯು ಗುರುವಿಗಿದೆಂದನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ದೇವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಕೊಯ್ದಗೆ ಮತಿಯ ಪಾಲಿಸಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ

ಭಾವದಿ ಭಿಕ್ಷೆಯ ನೀಡಿದ ವಿಪಗೆ ಸಂಚಿತ ತೋರಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಯೋಗಿನಿಯರ ಸಹವಾಸದಿಲುರುವನು ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀದತ್ತ |

ಸಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿದ ಅಂಬಿಗರವನಿಗೆ ಗುಪಿತವ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಹರಕೆಯ ಕುವರನ ಹರಣವ ಬರೆಸಿದ ಔದುಂಬರದಿ ಶ್ರೀದತ್ತ |

ಬರುತ ಅಮರಜಾ ಭೀಮಾಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ತಂಗಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಬರಡೆಮ್ಮೆಯನು ಕರೆಯಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಕೌತುಕ ತೋರಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ

ಹರುಷದಿ ಕರೆಯಲು ಗಾಣಗಾಪರಕೆ ನೆಲೆಸ ಬಂದನಾ ಶ್ರೀದತ್ತ


ದೂರಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಕುಮನಿಗೆ ನಡೆದನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ತೋರಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಭಾರತಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪವನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ವಾದಿಸ ಬಂದಿಹ ಸೊಕ್ಕಿದ ವಿಪರ ಗರ್ವವ ಕಳೆದನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ವೇದದಸಾರ ನಿರೂಪಣ ಮಾಡುತ ಅದ್ಭುತ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ


ತಿಳಿಯದ ವಿಪರು ವಾದವ ಬೆಳೆಸಲು ಹೊಲೆಯನ ಕರೆದನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಬಳಿದು ಭಸ್ಮವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ ವಾದಿಸ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಪಾಪಿಗಳಾಗಲೇ ಅಂಜಿ ನಡುಗಿದರು ಶಾಪವ ಕೊಟ್ಟನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮದ ಫಲವನುಸುರಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಭಸ್ಮಮಹಾತ್ಮಯ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದನು ವಾಮದೇವನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡಿಹ ರಾಕ್ಷಸ ಜನುಮಕೆ ಮೋಕ್ಷವನಿತ್ತನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ಸತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಪತಿ ಮೃತನಾಗಲು ಅಳುವುದ ಕಂಡನು ಶ್ರೀದತ್ತ!

ಸತಿ ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸವ ಹೇಳುತ ಸತಿ ಹೋಗೆಂದನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಾಲೆಯ ಹರಸಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ |

ಹೋಗದು ಜೀವ ಎನ್ನಯ ನುಡಿಯಿದು ಮಂಗಳವೆಂದನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ಚೇತರಿಸಿತು ಶವ ಅಭಿಷಿತ ಜಲದಿಂ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಆತುರದಿಂ ದಂಪತಿಗಳು ಬಾಗಲು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ


ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಕಥೆ ಹೇಳಿದನವರಿಗೆ ಶ್ರೀದತ್ತ!

ಭದ್ರೆಸಿಮಂತಿನಿ ಮಾಡಿದ ಚಂದಿರವಾರದ ವ್ರತವನ್ನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ಬೆಳಗಿನಿಂದಲಿ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗಿನ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ವಿಪ್ರನ ಮಡದಿಗೆ ಪರಾನ್ನದೋಷವ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಮೂವರ ಭೋಜನ ಅಕ್ಷಯವಾಗಿಸಿ ದಾಸಗೊಲಿದನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಸಾವ ಸಮೀಪದ ಗಂಗಾಮಾತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಟ್ಟನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ಒಣಮರ ಚಿಗುರಿಸಿ ನರಹರಿ ವಿಪ್ರನ ಕುಷ್ಠವ ಕಳೆದನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಅಣುಕದಿ ಅಂಜಿಕೆ ತೋರುತ ಶಿಷ್ಯನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯ ತೋರಿದ ಸಾಯಂ ದೇವಗೆ ಶ್ರೀದತ್ತ

ತೋಷದಲವನು ಹಾಡುತಲೆಂದನು ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ಅನಂತನಾವತ ಮಹಿಮೆಯ ಹೇಳುತ ವ್ರತ ಮಾಡಿಸಿದನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಅನಂತಕೋಟೆಯು ಅನಂತರೂಪನು ಅನಂತ ಮಹಿಮನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ನೇಕಾರಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲದ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿಸಿದನು ತಾ ಶ್ರೀದತ್ತ

ಸಾಕಾರದಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮಿಯ ಹೇಳಿದನಾತಗೆ ಶ್ರೀದತ್ತ


ದೇವಿಯ ಭಕ್ತನ ಕುಷ್ಠ ನಿವಾರಿಸಿ ಜ್ಞಾನವ ಕೊಟ್ಟನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಕವಿಯಾದಾ ಕಲೇಶನರ್ಚಕನ ಶಿಷ್ಯನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಹಸುಳರೆಲ್ಲರನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಧರಿಸಿದ ಎಂಟು ರೂಪವನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಕೃಷಿಕನ ಮೌನಾರ್ಚನೆಗೊಲಿದಿತ್ತನು ನೂರ್ಮಡಿ ಧಾನ್ಯವ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಮುರಜನರಿಂ ಸಹ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ

ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಭಗಿನಿಯ ಪಾಪಕ್ಷಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಹರುಷದಿ ಹೇಳಿದ ಗುರುಗೀತೆಯನು ನಾಮಧಾರಕಗೆ ಶ್ರೀದತ್ತ

* ನೆರೆನಂಬುವರನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವೆಂದನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ಯಾಕೋ ರಜಕಾ ಎನ್ನುತ ಯವನರ ರಾಜನ ಕರೆದನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಕಾಕುಗೊಂಡಿಹ ರಾಜನ ಮಂಡಿಯ ರೋಗವ ಕಳೆದನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ಯವನರ ಕಾಟಕೆ ಕದಳೀವನಕೆ ಹೋಗುವೆನೆಂದನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಅವಸರದಿಂ ಬಲು ಶೋಕಿಸಬೇಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿಹನೆಂದನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ಹಾಡಿರಿ ಹಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಬೇಡಿದ ಕೊಡುವೆನು ಭಾವುಕ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯವು ಎಂದನು ಶ್ರೀದತ್ತ


ಅತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪದ ಈ ಗುರು ಚರಿತೆಯ ದಿನವೂ ಹಾಡುವ ಕೇಳ್ವರಿಗೆ

* ಅತಿ ಆನಂದವು ಮೇಣ್ ಸುಖ ಸಂಪದ ಪಾಲಿಸುವನು ತಾ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಮಂದಮತಿ ನಾ ತೊದಲ್ನುಡಿಯಿಂದಲಿ ಹಾಡಿದೆನಿದನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ವಂದಿಸುತಲಿ ನಾ ಅರ್ಪಣ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀದತ್ತ


ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ ನಿತ್ಯಸುಮಂಗಳ ಮಂಗಳಮಯನು ಶ್ರೀದತ್ತ

ಗಂಗೆ ಮಾಳಾಂಬಿಕೆಕಾಂತಸ್ವರೂಪನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮಯ ಶ್ರೀದತ್ತ


| ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ |

Varaha Avatar: The Boar Incarnation of Lord Vishnu.

9/15/2023 04:09:00 pm

Varaha Avatar: The Boar Incarnation of Lord Vishnu


         Varaha Avatar is the third of the ten principal incarnations (Dashavatara) of Lord Vishnu in Hinduism. This avatar represents the divine as a boar and is associated with the rescue of the Earth (personified as the goddess Bhudevi) from the demon Hiranyaksha, who had submerged it in the cosmic ocean.

Here are the details of the Varaha Avatar:


Purpose of Varaha Avatar:

Varaha Avatar was taken by Lord Vishnu to fulfill several vital objectives:


Rescue of Bhudevi: The primary purpose of this incarnation was to rescue the Earth goddess, Bhudevi, who had been submerged in the primordial cosmic ocean by the demon Hiranyaksha. Varaha lifted the Earth on his tusks, restoring it to its rightful place in the universe.


Defeat of Hiranyaksha: Lord Vishnu incarnated as Varaha to defeat the demon Hiranyaksha, who symbolized tyranny and chaos, and to restore cosmic order (dharma).


Appearance and Attributes:

        Varaha Avatar is typically depicted as a giant boar with the Earth goddess Bhudevi seated on one of his tusks. The depiction often highlights the boar's colossal size and divine radiance. Lord Vishnu, in this form, is a symbol of immense strength and protection.


The Battle with Hiranyaksha:

        The story of Varaha Avatar is narrated in various Hindu texts, including the Vishnu Purana and the Bhagavata Purana. According to these accounts, Hiranyaksha, a powerful demon, had stolen the Earth and plunged it into the cosmic ocean, thereby disrupting the cosmic order.


       In response to this chaos, Lord Vishnu incarnated as Varaha. He dived into the cosmic ocean and engaged in a fierce battle with Hiranyaksha. After a mighty struggle, Varaha ultimately defeated the demon, lifting the Earth from the ocean on his tusks.


Symbolism and Lessons:

Varaha Avatar carries profound symbolic and spiritual significance:


1. Protection of Dharma: The avatar represents the divine intervention needed to protect and restore cosmic order and righteousness (dharma) when it is threatened by tyranny and chaos.


2. Preservation of the Earth: Varaha's act of lifting the Earth from the cosmic ocean symbolizes the divine's commitment to preserving and protecting the world and its inhabitants.


3. Strength and Valor: Varaha's immense strength and valor serve as a reminder of the divine's boundless power and capacity to overcome even the most formidable challenges.


4. Cosmic Harmony: The restoration of the Earth to its rightful place signifies the restoration of cosmic harmony, emphasizing the interconnectedness of all beings and elements in the universe.


       In Hinduism, Varaha Avatar is celebrated as a symbol of divine protection and the restoration of balance and righteousness in the face of adversity. It teaches the importance of upholding dharma and underscores the belief in the divine's readiness to intervene for the greater good when the need arises.

Student Life is Golden Life - Embracing the Magic of Learning

9/11/2023 09:21:00 pm

 Student Life is Golden Life: Embracing the Magic of Learning

Student Life is Golden Life: Embracing the Magic of Learning


         Student life is often referred to as the "golden period" of one's life, and for good reason. It is a time of discovery, growth, and exploration that lays the foundation for the future. This phase of life is characterized by numerous opportunities, challenges, and experiences that shape a person's personality, values, and aspirations. In this article, we will delve into why student life is considered the golden period and the profound impact it has on individuals.


1. Learning and Knowledge:


        Student life is synonymous with learning and acquiring knowledge. It is during this time that individuals are exposed to a wide range of subjects and disciplines, from mathematics to literature, science to the arts. The thirst for knowledge and the opportunity to explore various fields can be incredibly enriching. This phase instills in students the importance of curiosity and the joy of learning, which can stay with them throughout their lives.


2. Personal Growth:

         Student life is a period of significant personal growth. It is during these years that individuals not only gain academic knowledge but also develop essential life skills such as critical thinking, problem-solving, communication, and time management. These skills are invaluable and contribute to one's overall development.


3. Friendships and Relationships:

          The friendships formed during student life often endure for a lifetime. The shared experiences, late-night study sessions, and moments of laughter and camaraderie create bonds that are cherished forever. These friendships provide emotional support and a sense of belonging.


4. Dreams and Aspirations:

          Student life is a time when dreams and aspirations take root. It is a phase when individuals start envisioning their future careers and goals. The pursuit of these dreams begins with the choices made during student life, including selecting courses of study, extracurricular activities, and internships.


5. Independence and Responsibility:

         For many, student life marks the first taste of independence. It is a period when individuals learn to manage their finances, make decisions, and take responsibility for their actions. This newfound autonomy helps students develop a sense of accountability and self-reliance.


6. Diversity and Tolerance:

          College campuses are often melting pots of cultures, beliefs, and perspectives. Interacting with people from diverse backgrounds fosters tolerance and broadens one's worldview. This exposure to diversity equips students with the ability to appreciate differences and work collaboratively with people from various walks of life.


7. Pursuit of Passions:

         Student life allows individuals to explore and pursue their passions and interests outside of the academic realm. Whether it's music, sports, writing, or any other hobby, this is the time to cultivate these interests and discover one's talents.


8. Resilience and Perseverance:

          Student life isn't without its challenges. From demanding assignments to rigorous exams, students often face obstacles that require resilience and perseverance. Overcoming these challenges builds character and prepares individuals for the hurdles they will encounter later in life.


9. Memories and Nostalgia:

          The memories created during student life are some of the most cherished. The nostalgia for these years often brings a smile to one's face and a sense of longing for the simplicity and innocence of that time.


10. Hope and Optimism:

          Student life is filled with hope and optimism for the future. It is a time when individuals believe that anything is possible, and this belief in a brighter tomorrow is a powerful motivator.


         In conclusion, student life is undeniably the golden period of one's life. It is a phase of growth, learning, and self-discovery that leaves a lasting impact. The experiences and lessons learned during this time shape individuals into the adults they become, and the memories created are cherished for a lifetime. So, for all the students out there, embrace this golden period, relish every moment, and use it as a springboard to launch yourself into a future filled with possibilities.

Kurma Avatar : The Tortoise Incarnation of Lord Vishnu.

9/08/2023 09:37:00 pm

Kurma Avatar: The Tortoise Incarnation of Lord Vishnu


         Kurma Avatar is the second of the ten principal incarnations (Dashavatara) of Lord Vishnu in Hinduism. This avatar represents the divine as a giant tortoise and is associated with the churning of the ocean (Samudra Manthan) to obtain the nectar of immortality (amrita).


Here are the details of the Kurma Avatar:


Purpose of Kurma Avatar:

Kurma Avatar was taken by Lord Vishnu to fulfill several significant objectives:


Churning of the Ocean: The primary purpose of this incarnation was to assist the gods (devas) and demons (asuras) in churning the cosmic ocean (Kshirasagara) to obtain the nectar of immortality (amrita).


Stabilization of Mount Mandara: During the churning of the ocean, Mount Mandara was used as a churning rod. It began to sink into the ocean due to its weight. Lord Vishnu, in his Kurma form, assumed the role of a divine support by placing the mountain on his back, preventing it from sinking.


Appearance and Attributes:

        Kurma Avatar is typically depicted as a giant tortoise with a divine radiance. In some artistic representations, Lord Vishnu is shown with his upper body emerging from the tortoise's shell. He is often depicted with a serene and composed expression, signifying his role as the stabilizer of the universe during the churning.


The Churning of the Ocean (Samudra Manthan):

        The Kurma Purana and various other Hindu texts narrate the story of Kurma Avatar in connection with the churning of the ocean. According to these accounts, the devas (celestial beings) and asuras (demons) jointly decided to churn the cosmic ocean to obtain the elixir of immortality, amrita. They used the serpent Vasuki as the churning rope and Mount Mandara as the churning rod.


        As the churning began, the mountain began to sink into the ocean due to its weight. Realizing the precarious situation, Lord Vishnu incarnated as Kurma and assumed the role of supporting the mountain on his back. His divine intervention ensured that the churning continued, ultimately leading to the emergence of various divine treasures, including the coveted amrita.


Symbolism and Lessons:

The Kurma Avatar carries profound symbolic and spiritual significance:


Stability: Kurma Avatar symbolizes stability and the importance of a strong foundation in life. Just as Lord Vishnu supported Mount Mandara, individuals are reminded of the need for inner stability and resilience during life's challenges.


Cooperation: The churning of the ocean involved both devas and asuras working together. This signifies the idea that sometimes, opposing forces must collaborate for a greater purpose.


Sacrifice: Lord Vishnu's willingness to support the mountain reflects the spirit of sacrifice for the greater good, a significant theme in Hindu philosophy.


Elixir of Immortality: The quest for amrita represents humanity's eternal longing for spiritual realization and liberation from the cycle of birth and death.


         Kurma Avatar serves as a reminder of the divine's role in maintaining balance and harmony in the universe and the importance of inner strength, cooperation, and sacrifice in one's spiritual journey and life.

Neene nanna guruvu Lyrics, Vedeo and A musical journey into divine love

9/07/2023 06:30:00 am

Neene Nanna Guruvu: A Musical Journey into Divine Love

Neene Nanna Guruvu

Introduction:

      "Neene Nanna Guruvu" is a soul-stirring and spiritually uplifting musical composition that has captivated the hearts of millions of listeners worldwide. This enchanting melody, sung in Kannada, is not just a song; it's a profound expression of love and devotion towards the divine. In this article, we explore the beauty and significance of "Neene Nanna Guruvu" and the mesmerizing impact it has on those who listen to it.

YouTube video👇The Essence of "Neene Nanna Guruvu":

          "Neene Nanna Guruvu" translates to "You are my Guru." These simple yet profound words encapsulate the core sentiment of this song. It's a heartfelt declaration of one's deep and unwavering devotion to the divine. The song beautifully articulates the feeling of surrender, where the seeker acknowledges the divine as their ultimate guide and source of love and wisdom.


The Music:

Download music:

Click to Download

The melody of "Neene Nanna Guruvu" is hauntingly beautiful. It weaves a tapestry of emotions, transporting the listener into a world of devotion and spirituality. The music is characterized by its soothing tune, gentle rhythms, and evocative lyrics. The use of traditional Indian musical instruments, such as the tabla and flute, adds depth and resonance to the composition.


Spiritual Significance:

"Neene Nanna Guruvu" transcends the boundaries of a mere song; it's a spiritual experience. Listening to it can evoke a sense of peace, love, and connection with the divine. It reminds us of the eternal bond between the seeker and the Guru, a relationship based on trust, surrender, and guidance on the path to enlightenment.


The Lyrics:

Lyrics in kannada:

ನೀನೆ ನನ್ನ ಗುರುವು | ನೀನೆ ನನ್ನ ಇರುವು |

ನೀನೆ ನನ್ನ ದೈವವು | ನೀನೆ ನನ್ನ ಜೀವವು | ಪ |


ನೀನೆ ನನ್ನ ಮಾತಾ | ನೀನೆ ನನ್ನ ದಾತಾ |

ನೀನೆ ಬಂಧು ಬಳಗ | ನೀನೇ ಎಲ್ಲವೂ || 1 ||


ನೀನೆ ನನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ | ನೀನೆ ನನ್ನ ಆರತಿ ||

ನೀನೆ ನನ್ನ ಕೀರುತಿ | ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಾರಥಿ || 2 ||


ಮುಂದೆ ದಾರಿ ತೋರದಯ್ಯ | ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕತ್ತಲಯ್ಯ |

ಬೆಳಕು ತೋರಿ ಎನ್ನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸು ಬಾರಯ್ಯ || 3 ||


ಮುಕ್ತಿ ಬೇಡಿ ಬಂದೆ | ಕೃಪೆಯ ಕೋರಿ ನಿಂದೆ |

ನಿನ್ನ ಹರಕೆ ಒಂದೆ ಸಾಕೆನಗೆ ತಂದೆ || 4 ||


ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀ ತುಂಬಿರುವೆ | ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀನಿರುವೆ |

ತನಗೆ ತಾನಾಗಿರುವೆ ಓ ಘನಗುರುವೆ || 5 ||ನಿನ್ನ ಹರಕೆ ನನಗೆ ರಕ್ಷೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವೆ ದೀಕ್ಷೆ |

ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನನಗೆ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಭವಕೆ ಬರುವುದೆ ಶಿಕ್ಷೆ || 6 ||


ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವಿರದೆ ನಾ ಉಸಿರಾಡಲಾರೆ |

ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರದೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಾರೆ || 7 ||


ಜಪವು ಎನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ | ತಪವು ಎನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ |

ನೀ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎನ್ನ ಕಾಯುವರಿಲ್ಲ || 8 ||


ಈ ಭವ ಶೂನ್ಯ ನೀ ಮಾಡು ಧನ್ನ |

ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅನನ್ಯ || 9 ||


ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀನು ತಂದೆ | ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೂಂದೆ ||

ಕೃಪೆಯ ಕೋರಿ ಬಂದೆ | ಮುಕ್ತಿ ನೀಡು ಇಂದೆ || 10 ||


ಕಡುಪಾಪಿ ನಾನಯ್ಯ | ಸರ್ವಶಕ್ತ ನೀನಯ್ಯ |

ದಾರಿ ತೋರು ಕನ್ನಯ್ಯ | ಶ್ರೀ ಗುರುವೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ || 11 ||


        The lyrics of "Neene Nanna Guruvu" are a poetic masterpiece. They express the longing of the devotee to be in the presence of the Guru, to seek solace and wisdom, and to experience divine grace. The words are an invitation to delve deep into one's spirituality and recognize the Guru as the beacon of light in the journey of life.


Impact on Listeners:


         "Neene Nanna Guruvu" has a transformative effect on those who listen to it. It has the power to calm a restless mind, offer solace in times of distress, and inspire spiritual growth. Many listeners have shared their experiences of feeling a profound sense of connection with the divine when immersed in this musical gem.


Conclusion:


        "Neene Nanna Guruvu" is more than just a song; it's a spiritual masterpiece that resonates with the deepest corners of the heart. It reminds us of the divine presence in our lives and the importance of surrender and devotion on our spiritual journey. So, the next time you listen to this enchanting composition, allow yourself to be carried away by its beauty and let it be a reminder of the eternal love between the seeker and the divine Guru.

10 Incarnations of Lord Vishnu in the "Dashavatara".

9/06/2023 09:45:00 am
10 Incarnations of Lord Vishnu in the "Dashavatara".
10 Incarnations of Lord Vishnu in the "Dashavatara".
Dashavatara


         The "Dashavatara" refers to the ten principal incarnations of Lord Vishnu in Hinduism. Vishnu, one of the principal deities in Hinduism, is believed to incarnate on Earth whenever there is a crisis and dharma (righteousness) is threatened. Each of these incarnations, known as avatars, serves a specific purpose and teaches profound spiritual and moral lessons.

 Here are the ten incarnations of Lord Vishnu in the Dashavatara:


1. Matsya (The Fish):

        In this avatar, Lord Vishnu took the form of a fish to save the sage Manu and the Saptarishi (seven great sages) from a great deluge (flood) by guiding them and a boat to safety. The Matsya avatar symbolizes protection and preservation.


2. Kurma (The Tortoise):

        Lord Vishnu assumed the form of a tortoise to support Mount Mandara during the churning of the ocean (Samudra Manthan) to obtain the nectar of immortality (amrita). The Kurma avatar represents stability and patience.


3. Varaha (The Boar):

        Vishnu incarnated as a wild boar to rescue the Earth (personified as the goddess Bhudevi) from the demon Hiranyaksha, who had submerged it in the cosmic ocean. The Varaha avatar signifies the protection of righteousness and the restoration of balance.


4. Narasimha (The Man-Lion):

         In this unique form, Lord Vishnu emerged as a half-man, half-lion to defeat the demon king Hiranyakashipu, who could not be killed by man or beast. The Narasimha avatar embodies the triumph of good over evil.


5. Vamana (The Dwarf Brahmin):

        Vishnu incarnated as a dwarf Brahmin to subdue the demon king Bali, who had gained control over the three worlds. Vamana symbolizes humility, sacrifice, and the victory of righteousness.


6. Parashurama (The Warrior with an Axe):                   Lord Vishnu took on the form of a fierce warrior Brahmin to rid the world of corrupt and oppressive Kshatriya (warrior) rulers. Parashurama represents the power to restore justice and uphold dharma.


7. Rama (The Prince of Ayodhya):

       Vishnu's incarnation as Lord Rama is one of the most beloved and revered. Rama's life, as depicted in the epic Ramayana, illustrates the qualities of an ideal king, husband, and devotee. His avatar highlights the importance of righteousness, duty, and devotion.


8. Krishna (The Divine Cowherd):

       Lord Krishna, the central figure in the Mahabharata and the Bhagavad Gita, embodies divine love, compassion, and wisdom. His teachings emphasize devotion and spiritual enlightenment.


9. Buddha (The Enlightened One):

       Some interpretations of the Dashavatara include Lord Buddha as an incarnation of Lord Vishnu. Buddha's teachings focused on the alleviation of human suffering and the path to enlightenment.


10. Kalki (The Future Warrior):

       Kalki is believed to be a future avatar of Lord Vishnu who will appear in the future to end the current age of darkness and corruption (Kali Yuga). He is envisioned as a warrior on a white horse, wielding a sword, and restoring righteousness.


       The Dashavatara concept represents the cyclic nature of time and the belief in the periodic appearance of divine incarnations to restore balance and uphold dharma in the universe. These avatars collectively represent the multifaceted aspects of divinity and provide guidance for living a righteous and spiritually fulfilling life.

Matsya Avatar: The Fish Incarnation of Lord Vishnu.

9/05/2023 09:44:00 pm

Matsya Avatar:

The Fish Incarnation of Lord Vishnu


        Matsya Avatar is the first of the ten principal incarnations (Dashavatara) of Lord Vishnu in Hinduism. It is a significant and symbolic avatar in Hindu mythology and represents the preservation and protection of life during times of great crisis, particularly deluge or floods. Here are the full details of the Matsya Avatar:


Purpose of Matsya Avatar:

Matsya Avatar was taken by Lord Vishnu to fulfill several key objectives:


◾️Protection of Manus: The primary purpose of this incarnation was to protect the first human, Manu, and his wife, Shatarupa, from a catastrophic deluge that threatened to engulf the world.


◾️Preservation of Knowledge: Manus are considered the forefathers of humanity and the custodians of knowledge. Lord Vishnu incarnated as Matsya to ensure that knowledge and life were preserved through this catastrophic event.


Appearance and Attributes:

       Matsya Avatar is depicted as a giant fish, often with a horn on its head. In artwork, it is typically shown either swimming in the cosmic ocean or carrying the boat with Manu and the Saptarishi (seven great sages) on its back.


The Great Deluge (Pralaya):

        The Matsya Purana, one of the 18 major Hindu Puranas, narrates the story of Matsya Avatar. According to the Purana, a demon named Hayagriva had stolen the sacred Vedas (ancient scriptures) and hidden them in the depths of the cosmic ocean. Lord Vishnu took the form of Matsya to recover the Vedas and return them to Brahma.


        While in the process of retrieving the Vedas, Matsya came across King Manu, a virtuous and devout ruler, who was performing religious rituals on the banks of the river. Manu spotted a small fish struggling in his palm and decided to protect it. As the fish grew rapidly, Manu transferred it to a larger vessel and eventually to the ocean. The fish kept growing until it became enormous and revealed its divine identity to Manu.


The Boat of Knowledge:

         Lord Vishnu, in the form of Matsya, instructed Manu to build a massive boat and take with him samples of all living creatures, along with the Saptarishi (seven great sages), seeds of all plants, and the sacred scriptures. As the deluge approached, the boat was secured to Matsya's horn.


Preservation of Life and Knowledge:

        During the catastrophic flood, the boat sailed on the turbulent waters, guided and protected by Matsya. The deluge wiped out all life and existence, but the boat of knowledge, with Lord Vishnu as Matsya, ensured the survival of humanity, sacred knowledge, and life forms.


Lesson and Symbolism:

The Matsya Avatar symbolizes several important principles in Hinduism:


🔸Preservation: It represents the divine's commitment to preserving life and knowledge during times of great crisis.


🔸Duty and Compassion: Manu's act of protecting the small fish, which turned out to be Lord Vishnu, signifies the importance of compassion and fulfilling one's duty without expecting rewards.


🔸Cycle of Creation: Matsya Avatar also represents the cyclical nature of creation, where the universe undergoes cycles of creation, preservation, and destruction.


       The Matsya Avatar, through its timeless legend, conveys profound spiritual and moral lessons while emphasizing the importance of divine protection during the most challenging times in the universe's history.

Sant Eknath Maharaj Information in English

9/05/2023 07:00:00 am

Sant Eknath Maharaj Information in English

Sant Eknath Maharaj Information in English

        Eknath Maharaj, a revered saint, poet, and scholar, was born in 1533 in the town of Paithan in present-day Maharashtra, India. His life journey, spanning the 16th century, was marked by deep spirituality, social reform, and a dedication to spreading the teachings of Sant Dnyaneshwar, a revered saint of the Bhakti movement. Eknath Maharaj's contributions continue to inspire and guide generations of seekers and scholars.


Early Life and Spiritual Awakening:

         Eknath was born into a devout Brahmin family. His early education provided him with a solid foundation in Hindu scriptures, philosophy, and Sanskrit literature. However, it was his encounter with the teachings of Sant Dnyaneshwar that sparked his spiritual awakening.


Dnyaneshwar  Translation:

        Eknath Maharaj is best known for his monumental work, the translation of the Dnyaneshwari, a revered Marathi commentary on the Bhagavad Gita written by Sant Dnyaneshwar. Eknath's translation made this profound spiritual text accessible to a broader audience, cementing his reputation as a scholar and spiritual guide.


Literary Contributions:

        Eknath Maharaj's literary contributions extended beyond the Dnyaneshwari. He composed devotional abhangas (verses) that conveyed the essence of devotion and the path to God in simple, heartfelt language. His compositions continue to be sung and cherished by devotees.


Social Reform and Compassion:

       Eknath Maharaj was not only a spiritual luminary but also a social reformer. He advocated for social equality and condemned caste-based discrimination, emphasizing that one's devotion to God should not be hindered by one's social status. His teachings promoted compassion, humility, and service to all beings.


Writings on Virtues and Morality:

        Eknath Maharaj authored several works that emphasized the importance of leading a virtuous and morally upright life. His treatises covered topics such as ethics, governance, and the principles of righteous living.


Eknath's Influence on Society:

Bhakti Movement: Eknath Maharaj played a crucial role in the Bhakti movement of Maharashtra, which emphasized devotion to a personal God as the path to salvation.

Educational Contributions: He established a Gurukul (traditional Indian school) in Paithan, where students received education along with spiritual and moral guidance.

Sant Eknath Sansthan: Today, the Sant Eknath Sansthan in Paithan, Maharashtra, preserves his legacy and promotes his teachings.


Passing and Legacy:

        Eknath Maharaj left his mortal body in 1599, but his spiritual and literary legacy endures. His teachings continue to guide individuals on their spiritual journeys, emphasizing the importance of devotion, social equality, and ethical living.


Conclusion:

         Eknath Maharaj's life exemplified the fusion of spirituality and social reform. His tireless efforts to make spiritual wisdom accessible to all, regardless of caste or social status, and his commitment to social justice have left an indelible mark on Indian spirituality and society. Eknath Maharaj's enduring legacy serves as a beacon for those seeking both inner transformation and positive societal change.Essay on swami vivekananda in english 500 words

9/04/2023 07:00:00 am

Essay on swami vivekananda in english 500 words

essay on swami vivekananda in english 500 words
Essay on swami vivekananda in english 500 words

          Swami Vivekananda, whose original name was Narendranath Datta, was a renowned Indian Hindu monk, philosopher, and spiritual leader. He played a pivotal role in introducing Indian philosophies of Vedanta and Yoga to the Western world and is best known for his speech at the World's Parliament of Religions in Chicago in 1893.


 Here is a comprehensive overview of Swami Vivekananda's life and contributions:


Early Life and Education:


Birth: Swami Vivekananda was born on January 12, 1863, in Kolkata, India, to an affluent family.

Education: He was a brilliant student with a deep interest in a wide range of subjects, including philosophy, arts, and science.

Spiritual Inclination: From a young age, he was spiritually inclined and questioned the meaning and purpose of life.


Spiritual Quest and Meeting Ramakrishna:


Encounter with Ramakrishna: In 1881, Narendranath met the mystic and saint Sri Ramakrishna Paramahansa, who had a profound influence on him.

Spiritual Mentorship: Under the guidance of Ramakrishna, Narendranath underwent spiritual training and experienced profound spiritual realizations.


Life as a Monk:


Name Change: After the passing of Ramakrishna in 1886, Narendranath took the monastic name "Swami Vivekananda."

Monastic Vow: He took a vow to dedicate his life to the service of humanity, especially the upliftment of the poor and the spiritually impoverished.


World Parliament of Religions (1893):


Historic Speech: Swami Vivekananda represented India and Hinduism at the World's Parliament of Religions in Chicago. His speech began with the famous words, "Sisters and brothers of America..."

Universal Message: He spoke about the harmony of religions, the importance of tolerance, and the need for recognizing the divinity in all human beings. His speech received a standing ovation and made him an overnight sensation.


Founding of the Ramakrishna Mission:


Service to Humanity: After returning to India, Swami Vivekananda founded the Ramakrishna Mission in 1897. The mission's primary focus was to serve the poor and the needy.

Spiritual and Educational Centers: The Ramakrishna Mission established numerous spiritual and educational centers across India, promoting a synthesis of spirituality and practical service.


Teachings and Philosophy:


Vedanta and Yoga: Swami Vivekananda's teachings were rooted in Vedanta and Yoga. He emphasized the oneness of all religions and the importance of direct spiritual experience.

Service and Selflessness: He believed in selfless service to society as a means of worshiping the divine.

Strength and Fearlessness: Swami Vivekananda stressed the importance of physical and mental strength, as well as fearlessness, for achieving one's goals.


Passing:


Early Demise: Swami Vivekanandapassed away on July 4, 1902, at the young age of 39. His teachings and legacy continue to inspire people worldwide.

Legacy:


Inspiration: Swami Vivekananda is considered one of the key figures in the introduction of Indian philosophy to the West and is admired for his wisdom, eloquence, and commitment to service.

Institutions: The Ramakrishna Mission and the Ramakrishna Math, founded by him, continue to carry out philanthropic, educational, and spiritual work worldwide.

National Youth Day: In India, January 12, Swami Vivekananda's birthday, is celebrated as National Youth Day to honor his contributions to youth empowerment and national development.


       Swami Vivekananda's life and teachings have left an indelible mark on the world. He is remembered as a spiritual giant, a champion of religious harmony, and an advocate for the betterment of humanity through the harmonious development of body, mind, and soul.

Swami samarth (Akkalkot Maharaj) Basic information.

9/02/2023 07:00:00 am

Swami samarth (Akkalkot Maharaj) Basic information.

Swami samarth (Akkalkot Maharaj) Basic information.


      Swami Samarth, also known as Swami Samarth Maharaj, is a revered saint from the Indian state of Maharashtra. He is considered an incarnation of Lord Dattatreya and is venerated by people across India for his spiritual wisdom, miraculous abilities, and contributions to the welfare of humanity.

 Here's a step-by-step overview of Swami Samarth's life and teachings:


Birth and Early Life:


Birth: Swami Samarth is believed to have been born in the 19th century, with no confirmed date of birth available. His birthplace is often cited as Akkalkot in Maharashtra.

Ascetic Life and Spiritual Journey:


🔸Renunciation: At a young age, he left his family and embarked on a spiritual journey as an ascetic, eventually settling in the town of Akkalkot.

🔸Reclusive Life: Swami Samarth is known to have lived a secluded life, often residing in a cave near Akkalkot, immersed in deep meditation.


Teachings and Miracles:


◾️Universal Compassion: His teachings emphasized the universal nature of divinity and the importance of compassion, kindness, and selflessness.

◾️Miracles: Swami Samarth was believed to have performed numerous miracles during his lifetime, including healing the sick, blessing his devotees, and foreseeing future events.

◾️Spiritual Discourses: He would often engage in spiritual discussions and discourses, guiding his disciples and followers on the path of righteousness and devotion.

◾️Religious Tolerance: Swami Samarth promoted religious tolerance and encouraged people to follow their chosen spiritual paths while respecting all faiths.


Legacy and Influence:


🔹Devotees: Swami Samarth had a significant following during his lifetime, and his devotees continue to venerate him to this day.

🔹Spiritual Texts: His teachings have been recorded in texts like "Sri Swami Samarth Charitra," which recount his life and spiritual wisdom.

🔹Worship: Temples and ashrams dedicated to Swami Samarth are spread across India, with Akkalkot being a prominent pilgrimage site.


Maha-Samadhi:


◽️Passing: Swami Samarth is believed to have entered Maha-Samadhi (a yogic state of leaving the body) on an unknown date.

◽️Samadhi Mandir: His samadhi, a sacred memorial shrine, is located in Akkalkot and is visited by thousands of devotees each year.

Celebrations and Remembrance:


◾️Gurupurnima: The occasion of Gurupurnima, a festival that honors spiritual teachers, is an important day of celebration for Swami Samarth's devotees.

◾️Worship: Devotees perform aarti (rituals of worship) at Swami Samarth's temples and seek his blessings for their well-being and spiritual growth.

Swami Samarth's teachings of universal love, compassion, and devotion continue to inspire people on their spiritual journeys. His legacy is a testament to the enduring impact of spiritual leaders who guide individuals towards higher ideals and a deeper connection with the divine.

ads

ads 728x90 B
Powered by Blogger.